В периода от 17 ноември до 1 декември 2022 г.

...
В периода от 17 ноември до 1 декември 2022 г.
Коментари Харесай

“A Hug for all” – бургаски ученици участваха в европейски обучителен проект в Атина

В интервала от 17 ноември до 1 декември 2022 година в столицата на нашата южна съседка Атина се организира подвижност на един от най-атрактивните и обичани от младежите европейски планове – Erasmus+: „ Прегръдка за всички “/ „ A hug for all “.

В рамките на две седмици четиридесет представители от осем разнообразни страни, измежду които и България, участваха в обучителен проект-семинар, засягащ едни от най-наболелите проблеми на нашето съвремие. Шестима зрелостници от ППМГ „ Акад. Никола Обрешков ” – Бургас (Мартина Василева, Елица Георгиева, Стела Димитрова, Фани Тенева, Богдан Данев и Георги Желев) бяха избрани от бургаската секция на „ Съюза на математиците в България “ да показват страната и града на този доста сериозен юношески конгрес.

Основната цел на плана е участниците да се срещнат с способи и форми на метод към разнообразни проблеми в разнообразни обстановки, да развият съпричастност към бежанците и въобще хората, които биват поставяни на ежедневни тествания освен в личните си страни. Към тези, които са преследвани, даже и откакто се открият в чужбина в съответните приемащите страни, изключително в Европа.

Участниците в плана получиха опция да научат повече по тематиката, да се срещнат с детайлности, до момента
Всичко за Вашата сватба
непознати за тях, и да вземат участие в поредност от работилници и действия, подобаващи за насърчаване на способността им да се оправят в сходни обстановки, както и да оказват помощ и да направляват хората към себе си, попаднали в такива обстановки. С нараснал интерес те изслушаха изключително настоящите тематики, свързани с бежанците от Украйна, Сирия и др. държави. От друга страна бе отделено съществено внимание и на вълната от имигранти към европейските страни и най-много към тези от Балканския полуостров.

Освен тези тематики, бяха разисквани и други наболели въпроси, посредством неофициални способи на образование, съобразени и осъществени с материали, утвърдени от Европейския съюз и Организация на обединените нации. „ Съюзът на математиците в България – секция Бургас ” (СМБ-Бургас), в партньорство с просветителната организация „ Sharp Minds “ – основен уредник и координатор на плана със седалище в Атина (Гърция), гласоподава доверие на част от своите млади фрагменти, които получиха опция да работят взаимно с доброволци, възпитаници, учители и студенти от още седем страни, в това число от партниращите организации: „ MAEK APS “ – Италия, „ Volonterski Centar Skopje(VCS) – Северна Македония, „ Сдружение Активен юношески и състезателен клуб “ – Турция, „ Общество за териториален напредък (STEP)
Всичко за Вашата сватба
“ – Словакия, „ Европейски юношески център Брецлав (EYCB) “ – Чехия и „ Европейски институт за обществено влияние (ESI) “ – Румъния.

По време на плана българските участници получиха опция да показват настоящата обстановка в страната и района, проблемите и трендовете, свързани с имиграцията към територията на България, в това число и бежанските талази от Украйна и Изтока. Добре е да отбележим, че ръководителят на групата от СМБ-Бургас – Георги Желев, бе номиниран и взе участие през март месец същата година и в различен план – „ Education for Human Rights-Training course “, където главният акцент е бил обвързван с човешките права и потребността от тяхното одобряване в Европейски Съюз.

Със своята дейна и кардинална позиция бургаските представители се вписаха сполучливо в това мероприятие и получиха предложения за присъединяване в още три сходни стратегии. Самите възпитаници – дванадесетокласници, на които следва следване във водещи университети във Англия, Холандия и, естествено, България, останаха доста удовлетворени от допира си с младежи с сходни хрумвания и разбирания, което е видно от техните мнения, както и от оценката на ръководителя на СМБ-Бургас Динко Раднев:

– „ Двете седмици, които прекарахме в Гърция, бяха може би най-запомнящото се
Всичко за Вашата сватба
време, което персонално съм имала от години. Не единствено успяхме да се включим в разнообразието от културни аспекти, само че и самата стратегия беше добре проведена и предоставяше необятна гама от просветителни и културни действия, които в действителност усъвършенстваха моя опит в образованието.

По време на престоя си в Атина съумях да се сприятеля с хора от разнообразни културни среди. Това ми разреши да науча за техните култури и обичаи и ми оказа помощ да придобия по-задълбочено схващане и оценка на личната си просвета.

Образователни прекарвания като програмата Еразъм са освен скъпи от академична позиция, само че също по този начин дават неповторима опция да разширите хоризонтите си и да разширите културното си схващане. Времето ми в Атина беше в действителност живото изменящо прекарване и съм постоянно признателна за опцията да вземам участие в програмата Еразъм. ”

(Стела Димитрова)

– „ Преживяването на българската група в Атина беше необикновено. Освен че се насладихме на един от най-древните градове в света и обогатихме знанията си за неговата история, ние се включихме и в план, засягащ едни от най-важните въпроси в нашето съвремие. Организираните лекции обогатиха знанията ми и ускориха още повече интереса ми
Всичко за Вашата сватба
към тематиката за човешките права и миграцията. Цялата информация беше поднесена много забавно и новаторско, което способства за нарасналото внимание на цялата публика. Запознахме се и се сприятелихме с представители на участващите страни и опознахме културите им. ”

(Елица Георгиева)

– „ Благодарение на добре структурираната стратегия и новаторския метод на организацията хазаин, двете седмици, прекарани в гръцката столица, се трансфораха във значима част от нашето културно и личностно развиване. Заедно с останалата част от групата сполучливо взехме присъединяване в занятията и представихме своите гледни точки и хрумвания, свързани с дискутираните проблеми, които мощно засягат нашата страна. Доволен съм от присъединяване си в този конгрес и на драго сърце бих се присъединил в други сходни начинания. ”

(Георги Желев – началник на групата на СМБ-Бургас).

– „ Като ръководител на СМБ-Бургас постоянно съм подкрепял интензивността и инициативността на младежката част от нашата организация и освен от нея. Още повече, когато става въпрос за присъединяване в мероприятия, касаещи злободневни тематики от нашия живот. Възможностите, които обезпечават сходни инициативи, в действителност са от голяма важност, изключително в комплицираната сегашна конюнктура в нашата страна и по света. Бих желал да благодаря на домакините за отличната
Всичко за Вашата сватба
организация, на нашите възпитаници за проявените дейна гражданска позиция, за тяхната безрезервност и включването им „ на цялостни обороти ” в плана Erasmus+: „ Прегръдка за всички “/ „ A hug for all “, както и на всички участници в програмата за тяхната отдаденост по време на тези две седмици в Атина ”
Източник: novinata.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg