В периода 10-12 октомври в румънския град Прахова се проведе

В периода 10-12 октомври в румънския град Прахова се проведе ...

Българско участие на форум срещу дискриминацията в спорта.


В периода 10-12 октомври в румънския град Прахова се проведе международна среща по проекта "Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация", реализиран съвместно от партньорски организации от България, Италия, Испания, Румъния и Словения. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участваха Константин Занков, член на УС на АРБС, Марина Василева и Силвия Петрова, доброволци в асоциацията.

Проектът цели да се справи с проблема на насилието, дискриминацията, тормоза по време на и около спортни събития, сред спортистите, спортните отбори и техните привърженици, както и да се противопостави на насилственото поведение чрез открит диалог, приобщаване, толерантност и честна игра в спорта.

Проектните дейности целят да допринесат за употребата на спорта като дипломатически инструмент, който обединява нации и хора, независимо от тяхното минало, етническа принадлежност или пол, както и да насърчи използването на масовите спортове за популяризиране на равните възможности.

Основните цели на проекта са:

Насърчаване на използването на масови спортове за насърчаване на социалното приобщаване, равенството между половете, толерантността, международното сътрудничество и равните възможности за младите хора;

Насърчаване на спортните събития и дейности като международен инструмент в подкрепа на честната игра, приобщаването, равенството и използването на открит диалог за борба с насилието, расизма и екстремизма във и около спортни събития, сред конкуренти или поддръжници, чрез спортни дейности и създаване на диалог между заинтересованите страни.

Източник: gong.bg