В НРД 20223-2025 ще бъде записано, че НЗОК ще изпраща

...
В НРД 20223-2025 ще бъде записано, че НЗОК ще изпраща
Коментари Харесай

Записват в НРД, че НЗОК ще праща на БЛС изпълнението на бюджета към 20-ти септември

В НРД 20223-2025 ще бъде записано, че НЗОК ще изпраща на БЛС не по-късно от 20 септември прогнозното осъществяване за деветмесечието и не по-късно от 30-ти септември ще организира среща с представители на БЛС за разбор на осъществяването на бюджета. Това излиза наяве от стенограмата на извършената среща сред съсловната организация и Надзорния съвет на Касата на 1 юни.

„ Въпреки записаното в закона, че към 30 септември вършим наблюдаване на осъществяването на бюджета на Касата и при съществуване, при опасност от дефицит или при планирани икономии към 30 септември, взимаме решение дружно какво вършим, имахме някои неприятни моменти в предишното. Това не се спазваше и на Надзорния съвет се докладваше, че в действителност си върви годината и няма никакви проблеми. Затова ние предлагаме – едно чисто приятелско предложение – да запишем, че не по-късно от 30 септември шефът на НЗОК насочва покана към представителите на БЛС за работна среща. Просто да се срещнем, нищо друго “, споделя ръководителят на БЛС доктор Иван Маджаров.

Той акцентира, че разновидността за среща е доста по-добър, в сравнение с договорните сътрудници да си приказват през медиите.

Сред разискваните промени в Рамковия контракт е и опцията хабилитираните лица
Всичко за Вашата сватба
и асистентите да получават възнаграждение, когато правят лечебна активност. „ Има един проблем с хабилитираните лица и асистенти, които работят в университетите. Преди години въведохме условие изпълнителят на здравна активност в болничното заведение да е на един главен трудов контракт. Смисълът на тази наредба беше да ограничи опцията един доктор да покрива осъществяване на клинични пътеки в 3 или 4 лечебни заведения, само че не сме имали поради опцията да преподава. Оттогава до момента има една колизия сред тези, които работят в университетска болница, т.е. главния контракт е в университетите като преподаватели и не могат да бъдат вписани в Приложение 1 като лечители. Използвам тези думи просто, с цел да бъда свестен. В лечебната си активност нямат право да получават пари, тъй като имат другаде главен трудов контракт. Предложението ми е по някакъв метод това нещо да го проучваме и да приемем, че главния трудов контракт в образователно заведение, за Медицински университет, не е спънка да получаваш възнаграждение за лечебна активност, даже и когато договорът в болничното заведение ти е втори “, коментира предлагането доктор Маджаров.

Според представителя на КНСБ в Надзора доктор Иван Кокалов тези лекари са хабилитирани и получават парите си от МОН, а в съответното лечебно заведение са ординатори или завеждащи клиники или отделения. „ Юристите би трябвало да кажат с какъв контракт може да бъде, тъй като главният му контракт, в случай че болшинството от часовете той е учител, би трябвало да е в университета. Защото той там получава пари от Касата.

„ Тук обстановката визира главно за ръководителите на катедри. Те не работят тези действия по друго време, те ги работят едновременно. Говорим за практическо образование – до момента в който лекува, той образова и до момента в който образова съответния експерт, и лекува. Няма по какъв начин да се получи нещо друго. Няма по какъв начин да се работи 4 часа отвън работно време, в случай че той е учител. Според мен е неуместно тези, които са задължени по Закона за висшето обучение да имат съществени трудови контракти с университетите, да им се не разрешава да бъдат включени като лекари в Приложение 1 “, споделя и ръководителят на Надзорния съвет проф. Момчил Мавров.

Според юриста на Касата Павлина Петкова, защото хабилитираните лица по едно и също време реализират преподавателска активност и вземат участие в лечебния развой, е нужна и законодателна смяна, посредством която да бъде изменен статутът на преподавателите, които са хабилитирани лица и началници на клиники.

„ Преподавателският състав на университетите се образува и от лекарите, които работят на главен трудов контракт в лечебните заведения и са преподаватели на втори трудов контракт в съответния медицински университет. Имаше предложение както във връзка с медицинските университети в България, по този начин и от Асоциацията на университетските лечебни заведения, за смяна на специфичната наредба по повод в Закона за лечебните заведения – какво е това главен трудов контракт в областта на опазването на здравето. Трябва да бъдем извънредно деликатни, тъй като приемайки някакво допълнение, бихме могли за нарушим Закона за здравното обезпечаване, в който се желае главен трудов контракт. Да сключваме контракт с тези лечебни заведения, които имат лекари на главен трудов контракт “, споделя тя.

„ Ние не променяме смисъла на главен трудов контракт по Кодекса на труда. Във всеки закон има формулировка за задачите на предмета, който регламентират. По същия метод и НРД може да зададе формулировка за задачите на своя предмет и обсег. Трябва да разгледаме подобаващата формулировка и да забележим дали има опция. Това ще го решат Надзорният съвет на НЗОК и Управителният съвет на БЛС, да включим избрана група преподаватели, които са задължени по закон главните им контракти да бъдат в университетите “, прецизира обаче проф. Мавров.

Пълния текст на стенограмата може да видите 
Източник: zdrave.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg