Установяването на собствеността върху руската църква изисква задълбочена проверка, анализ

...
Установяването на собствеността върху руската църква изисква задълбочена проверка, анализ
Коментари Харесай

Агенцията по вписванията за собствеността на Руската църква в София

Установяването на собствеността върху съветската черква изисква задълбочена инспекция, разбор на нормативна уредба и документи находящи се и отвън Агенция по вписванията (Държавен списък, Столична Община и др.).

В този смисъл въпросът за собствеността й не е в компетентността на Министерството на правораздаването и Агенцията по вписванията, оповестяват от правосъдното министерство.След осъществена инспекция в Служба по вписванията - София се откри, че в Книга: Обстоятелствени инспекции, Том 13, Акт № 47, Дело 2557/1997 година от 23.07.1997г е вписан констативен нотариален акт за благосъстоятелност върху неподвижен парцел, добит по подаяние на земята, строителство на църквата и правоприемство от Руското царско дипломатическо агентство на Посолството на Руската Федерация. Видно от наличието на посочения констативен нотариален акт той е формиран по молба на посланика на Руската Федерация въз основа на крепостен акт № 11 от 07.11.1898 година

Крепостният акт не е обществено наличен, не се съхранява в архивите на Агенция по вписванията, защото според Закон за националния архивен фонд, Закон за правосъдната власт, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и потреблението на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и устав за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след приключване на период от 100 години регистрите за гражданско и имотно положение подлежат на предаване и държавно предпазване в отдел „ Териториален списък – София.В нотариалния акт не е разказано да са показани документи и доказателства във връзка с строителството и правоприемството сред Руското царско дипломатическо агентство и Посолството на Руската Федерация.
Източник: vesti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg