Управляващият орган на Програма Развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР)

...
Управляващият орган на Програма Развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР)
Коментари Харесай

Започва кандидатстването по процедурата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Управляващият орган на Програма " Развитие на районите " 2021-2027 година (ПРР) разгласи за кандидатстване процедура " Подкрепа за стабилно енергийно възобновяване на многофамилни жилищни здания, в това число справяне с енергийната беднотия " по Приоритет 4 " Справедлив преход " на ПРР, оповестиха от Министерството на районното развиване и благоустройството на интернет страницата си.

Основната цел на процедурата е да поддържа ограничения за енергийна успеваемост (ЕЕ) на многофамилни жилищни здания, в това число за понижаване на енергийната беднотия, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Процедурата за безплатна финансова помощ се осъществя с финансовата поддръжка на Фонда за обективен преход (ФСП) и национално съфинансиране.

Сред допустимите за финансиране са действия за: осъществяване на ограничения за енергийна успеваемост, предписани в енергийното проучване, в това число съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са директно свързани с енергоспестяващите мерки; СМР действия, свързани с неотложни ограничения в техническия паспорт на постройката, както и ограничения за обезпечаване на пожарна сигурност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна апаратура, когато са предписани в техническия паспорт на сградата; осъществяване на проучване за енергийна успеваемост и правене на документ за енергийни характерности на постройките в експлоатация; осъществяване на проучване за определяне на техническите характерности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 196 415 453,80 лева и се дава с краен период на кандидатстване 19 септември 2024 година Минималният размер на БФП е 50 000 лева за едно планово предложение, а оптималният - 9 500 000 лева

Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР