Учениците в община Берковица преминават на онлайн обучение от утре, ...

Учениците в община Берковица преминават на онлайн обучение от утре,

От утре: Учениците в община Берковица преминават на онлайн обучение

Учениците в община Берковица минават на дистанционно образование от на следващия ден, оповестиха от локалната управа.
От управата осведомиха, че достигнатата записана 14-дневна заболяемост на територията на общината към 25.10.2021 година е 779.11 на 100 000 души.
В тази връзка и в осъществяване на т. 7 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 година на министъра на опазването на здравето, писмо № 11-23/25.10.2021 година на шефа на РЗИ Монтана и т. 7 от Заповед № РД-15-636/20.10.2021 година на кмета на Община Берковица, следва да се преустановят присъствените учебни занятия. Така учениците от всички учебни заведения на територията на община Берковица минават в образование от отстояние в електронна среда.
То ще е в силаза срока от 26.10.2021 година до 08.11.2021 година.

Източник: bulnews.bg