Тричленният състав на ВКС потвърди 30-годишната присъда на Викторио Александров, ...

Тричленният състав на ВКС потвърди 30-годишната присъда на Викторио Александров,

ВКС окончателно: Викторио Александров ще лежи 30 г. вместо доживот

Тричленният състав на Върховен касационен съд удостовери 30-годишната присъда на Викторио Александров , умъртвил жена си Дарина М. и едногодишната им щерка Никол през ще изтърпява наказване отнемане от независимост за период от 30 години за убийството през 2018 година на Дарина М. и на едногодишната им щерка Никол. Информацията е от Върховен касационен съд.

Тричленката на Върховния касационен съд (ВКС) променя решението на Софийския апелативен съд (САС), като заменя наказването пожизнен затвор, несъмнено на Викторио Александров за избиването на личното му семейство с отнемане от независимост за период от 20 години, както и по повод на наложеното общо наказване, като заменя доживотния затвор с отнемане от независимост за период от 20 години . На съображение член 24 от Наказателен кодекс усилва периода на наложеното най-тежко наказване отнемане от независимост на 30 години. Оставя в мощ решението в останалата му част. Решението е дефинитивно
 30 година затвор за Викторио Александров, умъртвил детето и жена си в
30 година затвор за Викторио Александров, умъртвил детето и жена си в " Надежда "

Решението е оповестено в петък

Делото е формирано по касационни тъжби на подсъдимия против решението на САС, с което е променена присъда на Софийския градски съд, като са увеличени наказванията за закононарушението по член 143, алинея 1 от Наказателен кодекс от 1 година на 3 година отнемане от независимост, за закононарушението по член 116, алинея 1 от 20 година отнемане от независимост на пожизнен затвор, надлежно е увеличено и наложеното общо най-тежко наказване. Присъдата е доказана в останалата част.

Викторио Александров е приет за отговорен в това, че на 29 октомври 2018 в гр. София в дома им съзнателно е умъртвил жена си и щерка си. Виновен е и за това, че на същата дата принудил таксиметров водач да извърши нещо, обратно на волята му, като е наказан на отнемане от независимост за период от 3 година Наложено му е най-тежкото от по този начин избраните санкции - пожизнен затвор.
 Груба неточност на съда била присъдата на Викторио
Груба неточност на съда била присъдата на Викторио

Това мнение изрази адквокат Марин Марковски

Според правосъдния състав на Върховен касационен съд касационните тъжби са основателни по повод на недоволството за очевидна неправда на наказването пожизнен затвор.

" Въззивният съд е определил типа на глобата след попълване на доказателствения материал с задоволително данни за действието и дееца, само че съвкупната им преценка не дава съображение за извод, че наложеното най-строго наказване е съответно, пишат в претекстовете си висшите съдии. Не е изложена безапелационна обосновка за възприетата изключителна тежест на осъщественото закононарушение по член 116 от Наказателен кодекс (убийството на детето ).
 Прокуратурата стачкува присъдата на Викторио Александров
Прокуратурата стачкува присъдата на Викторио Александров

Не 20 години затвор, а пожизнен затвор без право на подмяна желае държавното обвиняване

" Недопустимо е решението за доживотна изолираност на причинителя да се основава на неговите характерови особености, прегледани като криминогенен фактор отвън съответно осъщественото закононарушение. Констатациите на специалистите психиатри и психолози за прекалено предпочитание да се постанова, за неуважение на непознатата характерност и за податливост към операции посредством представянето си като жертва не са в поддръжка на тезата за изключителна тежест на осъщественото действие, а могат да обосноват само нуждата от повече старания за реализиране на поправянето и превъзпитанието на Александров ", написа в решението на Върховен касационен съд.

" От посочените в решението съображения по мотив глобата за убийството на детето Никол може да бъде споделен изводът, че съществуването на четири обособени по-тежко квалифициращи признака съставлява отегчаващо събитие. Този аргумент не е задоволителен, с цел да бъде наложено най-тежкото наказване ", се споделя в решението.

Магистратите акцентират смекчаващите условия, каквито са чистото правосъдно минало, младата възраст, трудолюбието, самопризнанията, откровеното страдание за осъщественото.
 Адвокат предвижда 30 година затвор за Викторио Александров
Адвокат предвижда 30 година затвор за Викторио Александров

Това предвижда юрист Марин Марковски

В същото време убийството на Дарина М. е съпроводено с спомагателни отегчаващи условия, каквито са младата възраст на жертвата, това, че е майка на личното му дете, навършило година единствено преди седмица . Въпреки че е имал разполагаем повече от осем часа, подсъдимият не е съумял да откри обществено допустим излаз от сложната обстановка, а вместо това е направил още закононарушения, като упражнил насила по повод на таксиметровия водач и умъртвил дребната Никол, по-късно се самонаранил.

" Отнемането на живота на детето, което е обичал и за което се е грижел, като единствен метод за практикуване на надзор сочи на сериозен недостиг на вътрешния запас на подсъдимия , което ще затрудни отстраняването от съзнанието му на негативните настройки, възгледи и полезности и възпитаването на тяхно място на нови, публично допустими ", безапелационни са висшите съдии.

Според тях за реализиране на задачите по член 36, алинея 1 от Наказателен кодекс и с оглед изключителната морална укоримост на държанието на Александров наложеното му общо най-тежко наказване е незадоволително заслужено. Следва да бъде увеличено с една втора и подсъдимият да изтърпи общо отнемане от независимост за период от 30 години.

Източник: news.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg