Текстилната индустрия в Европейския съюз е постигнала значителен напредък в

...
Текстилната индустрия в Европейския съюз е постигнала значителен напредък в
Коментари Харесай

40% от текстилната индустрия в ЕС е фокусирана върху преход към кръговата икономика

Текстилната промишленост в Европейския съюз е постигнала забележителен прогрес в посока развиване на практики, свързани с кръгова стопанска система, с помощта на новите политики и начинания, ориентирани към понижаване на отпадъците, запазване на ресурсите и поощряване на устойчиви практики. Това демонстрира отчет на световната организация Circular Fashion Partnership, съгласно който 40% от компанните, заети в текстилната индустрия имат главен фокус върху практиките, свързани с преход към кръговата стопанска система, по отношение на 32% през 2020 година. През 2022 година Европейският съюз регистрира и 7,8% понижение на излъчванията на парникови газове в текстилната индустрия за същия интервал. Индексът за смяна на материалите на световната организация Textile Exchange, който прави оценка напредъка на водещи компании за облекло и текстил открива, че през 2022 година 26% от тях са постигнали забележителен прогрес към доставяне с устойчиви материали, по отношение на 18% през 2021 година. Според друго забавно изследване на Европейската комисия, 60% от потребителите споделят, че са подготвени да заплащат повече за стабилно и по-екологично облекло, по отношение на 51% през 2020 година. Това се смята за позитивна наклонност, която демонстрира, че общата настройка на компании и консуматори се трансформира, което от своя страна ще докара до повече отговорност и работа в посока
Всичко за Вашата сватба
на понижаване на въглеродния отпечатък от текстил. „ Текстилната промишленост е от значимо значение, защото всички използваме текстилни артикули в своето всекидневие. Тяхното произвеждане и ползване не престават да порастват, а също и въздействието им върху климата и потреблението на запаси. Положително е обаче това, че има редица начинания за понижаване на нездравословното влияние на текстила. TexCycle е сътрудник на интернационалният план Accelerating Circularity, който има за цел да изследва, основава и внедрява търговски системи, в които текстилните боклуци се употребяват още веднъж като суровина посредством повторна приложимост и преработване, като по този метод се подсигурява, че те няма да бъдат изгаряни или изпращани в сметища. Партньорството с Accelerating Circularity ни даде опция да увеличим успеваемостта и да развием процесите по подбиране, с цел да подобрим качеството на суровините, подобаващи за преработване. Вярваме, че всички изследвания и проби, част от плана, както и съдействието с други специалисти от разнообразни страни ще ни разрешат да мащабираме преработването на текстил и да изградим устойчива система със затворен цикъл “, разяснява Сирма Желева - управител „ Устойчиво развиване “ в TexCycle. За да получат втори живот, текстилните боклуци би трябвало наложително да бъдат събрани разделно в профилирани контейнери. След това с цел да
Всичко за Вашата сватба
се реши кой е най-хубавият метод за удължение на живота на всеки съответен продукт, суровината минава през два стадия на ръчно подбиране.  Според компанията в случай че обществото е осведомено за вредите от свръхпроизводството и потреблението и за изгодите от разделното събиране и удължение на живота на изделията, то ще стане по-отговорно. Те означават и позитивна наклонност в увеличението на интереса и потреблението на техните контейнери за разделно събиране на текстил в страната. Европейската комисия уточни текстилната промишленост като основна за прехода към кръгова стопанска система и сега се работи върху редица законодателни промени, които да трансформират промишлеността в кръгова и да сведат до най-малко отрицателното й въздействие върху околната среда.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg