Тази сума е 0,5 на сто от прогнозирания за годината

...
Тази сума е 0,5 на сто от прогнозирания за годината
Коментари Харесай

МФ: Бюджетният излишък е 1 милиард лева към края на февруари

Тази сума е 0,5 на 100 от планувания за годината БВП. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална стратегия към февруари 2024 година нарастват с към 4,8% по отношение на същия интервал на миналата година. В номинално изражение доближават 9,9 милиарда лева

 

" За този растеж принос имат най-много данъчните доходи, които нарастват по отношение на февруари 2023 година c 6,2 на 100 (0,5 милиарда лева.), до момента в който неданъчните доходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по стратегиите и фондовете на ЕС) са близки до регистрираните за същия интервал на 2023 година ", оповестяват от МФ.

Консолидираните разноски (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към февруари 2024 година са в размер на 8,9 милиарда лв., при 9,6 милиарда лв.. за първите два месеца на предходната година. Нарастването идва от обществените разноски, които произтичат от изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 година Допринесли са и по-високите разноски за личен състав, след нарастването на възнагражденията на педагогическия личен състав и при някои други администрации с признатия в средата на предходната година Закона за държавния бюджет.

 

Частта от вноската на България в бюджета на Европейски Съюз, изплатена към 29.02.2024 година, е 0,2 милиарда лева. 

 

За 2024 година страната планува още веднъж бюджетният недостиг да бъде към 3 на 100 по отношение на Брутният вътрешен продукт, което при планувания стопански напредък е към 6 милиарда лева.
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР