“Свободата на словото е част от фундаменталните принципи, върху които

...
“Свободата на словото е част от фундаменталните принципи, върху които
Коментари Харесай

Върховният административен съд:  Стефчо Банков е уволнен от “Вътрешна сигурност” на МВР незаконно

“Свободата на словото е част от фундаменталните правила, върху които се гради всяко демократично общество ” се показва в решението на Върховния административен съд. Критиката към министъра не е противоправно държание и още по-малко съображение за уволняване, обявиха висшите съдии Еманоил Митев (председател на състава), Емил Димитров и Румен Йосифов (докладчик). Те обаче също декларират: „ …изразеното от Банков противоречие с дейностите на министъра на вътрешните работи и неговия заместител не би трябвало да се квалифицира като противоправно държание, а още по-малко като дисциплинарно нарушаване “. И показват, че „ Тя (свободата на словото) важи освен за „ информация “ или „ хрумвания “, които намират удобен банкет или не се смятат за обидни или са одобрявани с равнодушие, само че също по този начин и за тези, които наскърбяват, шокират или смущават страната или която и да е друга част от популацията. Такива са условията на плурализма, толерантността и търпимостта, без които едно „ демократично общество “ не би могло да се назова такова “, пишат висшите съдии.

 

От правосъдното решение излиза наяве, че мотивът на Банков да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказване са негови изявления, представени и
Всичко за Вашата сватба
публикувани от доста медии, които той направил след краткотрайното му преназначаване от началник на „ Вътрешна сигурност “ на служба в така наречен Звено за подкрепяне на министъра по член 33, т. 1 ЗМВР.

 

Ето по какъв начин Върховен административен съд обобщава в решението си думите на Банков: „ Той декларирал, че министърът на вътрешните работи Бойко Рашков и заместител министърът Емил Ганчев упражнявали „ невиждан напън и гнет върху всички полицейски чиновници, в това число и върху него “; „ изчиствали неуместните чиновници “ и „ упражнявали гнет “. „ Терорът се изразявал в това, че министър Рашков персонално на него и на другите шефове е декларирал, че не желае да работи с тях и да напущат незабавно. Ако не изоставен, ще си имат проблеми. Доколкото му било известно, предния ден също имало отстранени шефове, а той бил викан на няколко пъти в кабинета “. „ Оказан бил напън от министър Рашков и зам.-министър Ганчев за задържане на чиновници в Министерство на вътрешните работи, за които нямало доказателства “. „ По отношение на него, както министър Рашков, по този начин и един от заместител министрите му – Ганчев, отправили непосредствено запитване
Всичко за Вашата сватба
за какво не отидат в Министерство на вътрешните работи болница да задържат Рогачев, макар че делото е на Прокуратурата. Изразил е подозрение в съществуването на правова страна и в подготовката на почтени избори “. Посочил е, че „ министърът си е основал уюта да придобие цялата информация от дирекцията за една година обратно “; „ дейностите на министър Рашков стигнали до такава степен, че да манипулира хора и да задават въпроси за това дали шефът на Дирекция „ Вътрешна сигурност “ е возил в служебния си автомобил опиати, пачки с пари и рязал ли е миналата седмица документи по отношение на изборите, което било безусловно погрешно изказване “.

 

Тези думи на Банков са признати от тогавашното управление на Министерство на вътрешните работи като нарушаване на етичните правила, което е уронило престижа на министерството посредством дадената гласност на изказванията му, които се дефинират като погрешни. В заповедта за уволнението се сочи, че той не е удовлетворил условията за етично държание на държавните чиновници в Министерство на вътрешните работи.

 

Както Административният съд София-град, по този начин и Върховен административен съд не одобряват тези заключения, а сочат, че Банков е
Всичко за Вашата сватба
изказал персонално мнение, което не е ориентирано против институцията Министерство на вътрешните работи, а против съответно държание и отношение на министъра на вътрешните работи и членовете на политическия му кабинет. „ Посочването в общественото пространство на обстоятелства и събития, касаещи връзки и дейности на управлението на Министерство на вътрешните работи по отношение на него, съставлява практикуване на правото на свободно изложение и не следва да се квалифицира като дисциплинарно нарушаване “, уточни първата инстанция и анулира заповедта за уволнението (в решението – цялостния му текст виж тук, се акцентират и процесуални нарушавания, които по-късно обаче не са доказани от ВАС).

 

В решението се показва, че от цялостното изказване на Банков се постанова изводът, че използваните от него изрази демонстрират сериозното му отношение по засегнатите въпроси, само че нямат за цел отправяне на персонални нападки и уронване на престижа на Министерство на вътрешните работи. Върховен административен съд акцентира още, че според Конвенцията против корупцията на Организация на обединените нации страната не би трябвало да позволява „ неоправдани наказания по отношение на чиновници, които имат задоволително учредения да подозират осъществяването на акт на корупция и добросъвестно уведомят за това способените управляващи или лица ”.

 
Всичко за Вашата сватба

“Когато едно лице – в тази ситуация Банков, алармира посредством медиите за налични непозволени съгласно него практики в институцията, в която работи и от това последва уволнението му от органа, против който са ориентирани изказванията, очевидно се касае за премахване “, пишат висшите съдии. И обръщат особено внимание, че това може да има сериозен вцепеняващ резултат върху други чиновници от Министерство на вътрешните работи и да ги обезсърчи да рапортуват за непозволено държание.

 

„ Общественият интерес от даването на информация за непозволен напън и непозволени дейности в границите на Министерство на вътрешните работи е толкоз значим в едно демократично общество, че надвива над интереса от поддържане на публичното доверие в тази институция. Откритото разискване на тематики от публичен интерес е от значително значение за демокрацията и от огромно значение членовете на обществото да не бъдат обезсърчавани да показват мненията си по такива въпроси “, декларира Върховен административен съд и удостоверява незаконността на уволнението на Банков.

Източник: lex.bg

Източник: razkritia.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg