Столичният общински съвет прие план за модернизация и стабилизиране на ...

Столичният общински съвет прие план за модернизация и стабилизиране на

Столичният общински съвет прие план за стабилизиране на „Топлофикация“

Столичният общински съвет одобри проект за рационализация и стабилизиране на "Топлофикация София ", препоръчан от групата на ГЕРБ-Съюз на демократичните сили, оповестява Българска телеграфна агенция.

Водещата интернационална инженерингова компания "Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг " ООД създаде проекта за техническа, оперативна и финансова стабилизация и рационализация на мощностите, както и финансовата стратегия за него, в осъществяване на безвъзмездното съглашение сред Столичната община и Агенцията за търговия и развиване на Съединени американски щати, подписано сред кмета Йорданка Фандъкова и посланика на Съединени американски щати Херо Мустафа в края на май, тази година. Вносители на отчета са ръководителите на три основни комисии-Николай Стойнев-на комисията по стопанска система, Прошко Прошков-на инженерната комисия и Стефан Марков-на бюджетната комисия.Вносителите на отчета показват, че настоящото оперативно и финансово положение на "Топлофикация София " е тежко. Броят и големият размер на предизвикванията на сдружението изискват огромна и цялостна стратегия за капитален ремонт, само че консултантите имат вяра, че препоръчаният проект дава отговор на това условие и е изцяло изпълним. След като проектът бъде утвърден и изследването завърши, се чака, че нужното обмисляне ще отнеме почти от шест до девет месеца, а строителството-още 30 месеца. След това "Топлофикация София " ще бъде изцяло способна да обезпечава надеждна и налична топлинна енергия по финансово резистентен и екологично съгласуван метод в протежение на най-малко 25 години.

При разработването на финансовия модел на проекта за надграждане, саниране и рекапитализация на "Топлофикация София " е изготвена и стратегия за финансиране. Разработването на стратегията за финансиране включи осъществяване на финансов разбор.Планът преглежда допустими надстройки или замяна на няколко от съществуващите когенерационни и котелни съоръжения и разпределителна мрежа на "Топлофикация София " ЕАД, които се употребяват за доставка на топлинна и електрическа енергия на повече от 1 млн. души. Планът включва обзор на съответни рекомендации за подобрения в инсталациите и оборудването, както и финансов ремонт. Включени са и оферти за съответни планове на поетапно осъществяване, както и оферти за финансиране на планове и корпоративно рефинансиране.

След визитата на терен и след прегледа на данните, получени по време на процеса на инспекция, са разпознати няколко съществени цели като да вземем за пример понижаване на излъчванията от азотни оксиди, с цел да се спазят условията на ЕС; повишение на експлоатационните мощности на "Топлофикация София "; повишение на надеждността за клиентите на "Топлофикация София "; промяна на излязло от експлоатационния живот съоръжение (по-огромната част) на "Топлофикация София ".

Източник: vesti.bg