Средният резултат на НВО по математика след седми клас е ...

Средният резултат на НВО по математика след седми клас е

Къде седмокласниците се представиха най-добре и къде най-зле на НБО

Средният резултат на НВО по математика след седми клас е Слаб (2) в 181 общини. Това демонстрира разбор на резултатите от матурите, направен от. 

В равносметката си от ИПИ изследват оценките от Националното външно оценяване, което е наложително за всички седмокласници и включва изпити по български език и литература и математика.

Данните за  резултатите от външното оценяване са налични на, където за всяко учебно заведение в страната са оповестени междинна оценка по БЕЛ и математика, както и броят на учениците, явили се на всеки от двата изпита. Средната оценка по двата наложителни предмета е изчислена като междинната на учебните заведения в нея, претеглена с броя на явилите се възпитаници. По този метод, да речем, междинната оценка на учебно заведение с 50 седмокласници би имала 10 пъти по-голяма тежест в междинната за обсъжданата община от такова с пет, прецизират от Института. 

 ИПИ КАРТА

Институт за пазарна икономика/ИПИ

През 2022г. общо 58 567 възпитаници са се явили на Националното външно оценяване по БЕЛ, като междинният им резултат е 53,63 точки от 100. Явилите се по математика са малко по-малко  - 58 349 - макар че и двата изпита са наложителни. Средната оценка тук както нормално е доста по-ниска – 35,32 точки. Важно е да се означи, че тези резултати регистрират и явилите се възпитаници от чужбина, които са 21 на брой, прецизират още от ИПИ. 

И още от справката: 

Общините с най-високи резултати по БЕЛ са Борино (70,5 точки), Варна (67,88 точки), Неделино (66,47 точки), Златоград (66,17 точки) и Столична (65,31 точки). На относително високи позиции се подреждат огромните регионални центрове, при които по-високата конкуренция сред учебните заведения и съществуването на повече запаси способстват за по-високо качество на образованието. Най-добре се показват доста дребни общини, частично тъй като всеки възпитаник има доста огромна тежест за крайната междинна оценка; при тях обаче има и обилни разлики в достиженията сред обособените години, точно поради огромното въздействие на обособените възпитаници. Така няколко доста положителни представяния биха могли да изпратят дадена община на върха на класацията, а няколко доста слаби – в дъното. Най-малко точки по БЕЛ са получили учениците от Ново село (9,19), Макреш (10), Чупрене и Маджарово (12,80) и Невестинo (16,23), които са измежду общините с минимум явили се възпитаници.

Резултатите по математика наподобяват тези по български по това, че най-горе и най-долу в класацията се намират доста дребните общини, а огромните регионални центрове се показват относително добре, регистрират от ИПИ. На челна позиция още веднъж се подрежда община Борино с 64,03 точки, следвана от Баните (61,23), Златоград (54,24), Варна (50,08) и Ценово (49,21). Столична община заема седмо място с 47,33 точки. Най-долу в класацията по математика се подреждат Георги Дамяново (9 точки), Борово (9,02), Якимово (9,96), Ковачевци (10) и Трън (10,97), като в нито една от тези общини не са се явили повече от 30 възпитаници. Доколкото може да се приказва за клъстери с релативно високи резултати по математика, такива са забележими в общините в област Смолян, която се характеризира с изключително добре развита система на учебно обучение, както и в Средногорието.

И още от изводите на Института: И през 2022 година се резервира наклонността в съвсем всички общини в страната оценката по БЕЛ да е доста по-висока от тази по математика, като противоположното е правилно за едвам 10 общини в страната, на фона на 15 общини на предходното външно оценяване. Средната разлика обаче малко се уголемява – 15,7 точки в изгода на българския език по отношение на 14,1 точки година по-рано. Това отразява най-много растежа в броя на общините, където има екстремни разлики сред резултатите по двата предмета – с над 20 точки разлика към този момент са 87 общини, като броят им през 2021 година е бил 58. Тази динамичност е подбудена в известна степен и от разликите в наличието на изпитите сред обособените години, които не подсигуряват сравнимост и изцяло равнозначни равнища на компликация.

Динамиката на резултатите по отношение на предходната година е разнопосочна. При 116 общини се следи усъвършенстване на оценките по математика, а по БЕЛ при 81, като всички с екстремни разлики – и позитивни, и негативни – са доста дребни общини, където въздействието на обособените възпитаници е доста. При най-големите общини резултатите са релативно постоянни – в столицата няма смяна в междинния брой точки по БЕЛ, а при математиката има спад от 3 точки. Същевременно Пловдив записва леко покачване на резултатите по БЕЛ и спад при математиката, а Варна – спад с по точка и на двата изпита.

За разлика от предходни години, през образователната 2021/22 няма оповестена публична канара за приравняване на точките на външното оценяване към общоприетата шестобална система. Това прецизират от ИПИ: " Ако употребяваме обаче въведеният нов стандарт за оценка на зрелостните изпити след 12-ти клас и външното оценяване след четвърти, то за учениците биха били нужни 30 точки, за получат оценка Среден (3) и надлежно да преминат сполучливо външното оценяване. Средната оценка на изпита по БЕЛ в 52 общини попада под този предел, до момента в който при математиката резултатите на цели 181 общини не биха достигнали за тройка. Такова приравняване прави напълно забележим казусът, че в над две трети от общините в страната подготовката по математика е незадоволителна и междинният резултат на явилите се възпитаници в тях не стига за реализиране на междинен триумф над Слаб (2). Ако пък използван скалата от предходното външно оценяване, което залага доста по-нисък аршин, то под чертата по БЕЛ биха останали 4 общини, само че по математика -  цели 29 ".

Източник: inews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg