Спешни мерки за преструктуриране на Спешна помощ през следващата година, ...

Спешни мерки за преструктуриране на Спешна помощ през следващата година,

Преговорите за здравеопазване: Разяснителна кампания за ваксините и край на болниците - търговски дружества

Спешни ограничения за преструктуриране на Спешна помощ през идната година, преосмисляне на заплащането на лекарите и медицинските сестри, преустановяване на регистрацията на лечебните заведения като търговски сдружения, нови способи за специализация и поощряване на младите лекари, както и възбрана за лекарите да работят като управленци на две места - да вземем за пример шеф на клиника и завеждащ катедра, или пък шеф на частен център.

Около тези цели се сплотиха договарящите от " Продължаваме промяната ", Българска социалистическа партия, " ИТН " и " Демократична България ". В рамките на полемика от над пет часа те приготвиха съглашение за краткосрочни, средносрочни и дълготрайни ограничения в бранша. Те се схванаха още за понижаване на броя на леглата в лечебните заведения до 5.3 на 1000, както е в Европейски Съюз при към 7-9 на 1000 сега.

От " Продължаваме промяната " договарянията водеше Асен Василев, в тях участваха Виолета Лорер и доц.Антон Тонев, а като специалист бе поканен ръководителят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. От Българска социалистическа партия в договарянията се включиха проф. Георги Михайлов, доцент Георги Йорданов и проф. Бойко Коруков. Има Такъв Народ се представляваше от доктор Ивайло Христов, проф. Андрей Чорбанов и доктор Иван Лютаков. Демократична България бяха показани от доктор Александър Симидчиев, доктор Таня Андреева и Катя Панева.
Битката с COVID-19
Групата за договаряния се разбра да има разяснителна акция за изгодата от имунизациите и да се провеждат мобилни групи за слагане на ваксини на възрастни хора, хора в отдалечени региони и малцинствени групи.
Реклама
Преговарящите отхвърлиха концепцията на Има Такъв Народ за разкриване на коронавирус лечебни заведения и се стопираха на концепцията на Българска социалистическа партия за наложително делене на потоците заболели в лечебните заведения, а също по този начин да се потърси помощта на БЧК и студентите от Медицинските университети за ускорение на имунизацията.

Българска социалистическа партия даже предложи наложителна имунизация за лекари, учители и работещи в хранителни заведения.

Приета беше концепцията и да се направи национално епидемиологично изследване, като дори беше призната концепцията за изследване на Т-клетъчния имунитет на проф. Чорбанов, макар че е доста скъпа.

Д-р Иван Маджаров предложи 45-те клиники и лечебни заведения по инфекциозни заболявания да се поддържат като леден запас и да се разпростират при последваща вълна.
Реклама
Преговарящите се сплотиха към това да има протоколи за лекуване на COVID-19, съобразени с страните с най-ниска смъртност, само че спазването им да е по преценка на лекуващия доктор. Ще има и народен коронавирус спешен щаб, както и районни щабове.
Краткосрочни цели
До края на 2022 година би трябвало да е проработило електронното пациентско досие и да се структурира националната осведомителна система, с цел да има надзор върху средствата, взеха решение още договарящите.

След това всички се сплотиха към това, че клиничните пътеки би трябвало да бъдат оставени единствено като измерител на качеството, а за възнаграждение да бъдат въведени диагностично-свързани групи, като за тях ще има пилотни планове и всички управления и гайдлайни с съвещания от чужбина би трябвало да са подготвени до декември 2022 година

Преговарящите отделиха дълго време на това дали Агенцията по медицински контрол да бъде изведена от структурата на здравното министерство, дали да стане държавна към Народното събрание или национална - към държавното управление. Има Такъв Народ настояха тя да бъде отделена и в последна сметка като целите беше записано дейно превръщане на организацията за понижаване на ненужните разноски и увеличение на качеството за потребителите и успеваемостта за страната.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Здравеопазване 2 Политика 3 Енергетика 1 Политика 2 Енергетика 3 Транспорт 1 Здравеопазване 2 Политика 3 Право Реклама
Асен Василев също разяснява, че не може одитиращият качеството в лечебните заведения орган да бъде зависещ на здравното министерство.

Д-р Маджаров предложи и беше признато да има законодателни промени, които да покачат успеваемостта на етичните комисии на съсловните организации.

Финансовата комисия ще прегледа въпроса дали да се извършва Закона за здравето, в който е записано, че 1% от акцизите от цигари и алкохол ще се насочват за профилактични стратегии.

Преговарящите се сплотиха към това, че въз основата на потенциала и потребностите би трябвало да се проучва и да се смени модела на възнаграждение освен на инфекциозните отделения, само че и на педиатричните звена, лечебните заведения в труднодостъпни региони и родилните отделения посредством бюджет 2022.
Бюлетин Вечерни вести
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Вашият email Записване

Реклама
След това договарящите отделиха дълго време за полемика дали би трябвало медикаментите за децата до 14-годишна възраст да бъдат изцяло безвъзмездни, което беше предлагането на Българска социалистическа партия. Д-р Иван Маджаров сподели, че това ще докара до тълпи пациенти пред лекарските кабинети и прикани да не трансформират лекарите в носители на цялата отговорност и също така добави, че педиатрите не получават никаква такса за обзор и лекуване на децата.

В последна сметка по предложение на доктор Таня Андреева от Демократична България беше записано, че медикаментите за деца ще се покриват 95% от НЗОК, а останалите средства ще се заплащат от родителите, с цел да не се получи по този начин, че тези медикаменти да не се употребяват или да се употребяват от различен от фамилията. Взе се решение още педиатрите и общопрактикуващите лекари с деца в листата да получават от НЗОК потребителска такса за тях.

Беше признато още до края на 2022 година да бъде осъществен разбор за потребностите от национална детска болница.

В Бюджет 2022 ще бъде записано и желаното от лекарите увеличение на средствата за предварителна защита и профилактика.

С промени в здравната карта по предложение на Има Такъв Народ до края на 2022 година броят на леглата в България ще намалее до 5.3 на 1000 души, както в Европейски Съюз.
Промяна в модела на лечебните заведения и здравната каса
По предложение на Българска социалистическа партия и Има Такъв Народ договарящите записаха, че лечебните заведения, които употребяват публичен запас би трябвало да се преобразуват от търговски сдружения в организации с нестопанска цел, като това ще важи и за частните лечебни заведения, в случай че желаят да работят със здравната каса.

След това договарящите отделиха време да разискват по какъв начин да се промени рамката за възнаграждение на труда на медиците и стигнаха до национална рамкова система за образуване на възнагражденията, основано на минимална почасова ставка и надградена с пари за спомагателна подготовка и осъществена активност.

Болниците пък ще бъдат финансирани на база на единна категоризация.

Д-р Ивайло Христов от Има Такъв Народ настоя да има тристепенен надзор - от принципала, от обществото и от личния състав, като шеф и шеф на поделение, да вземем за пример, би трябвало да се избират от личния състав. Това обаче не бе признато, а остана единствено публичният надзор върху лечебните заведения.

В закон ще бъде конкретизирано минимално и оптимално съответствие сред заплащането на лекарите в лечебните заведения, ползващи публичния запас и бонусите им и тези на останалите експерти, като първичното предложение е то да не бъде повече от 1 към 20.

След това беше разисквано лекарите да имат право единствено на един контракт със здравната каса, като в последна сметка това ще се взема решение с промени в закона за лечебните заведения.

Беше признато решение лекарите въпреки всичко да могат да работят на повече от едно място, само че да не могат да бъдат завеждащи клиника, шефове в медицински център и завеждащи катедра в университета, а да имат единствено един пост. В лечебните заведения пък ще има мандатност от два мандата за ръководство на болница, клиника или поделение, като по този метод се унищожи феодализмът в някои лечебни заведения.

Тепърва ще се разисква и дали да се вкара тристълбов модел на здравно обезпечаване. Целта на новите модели на финансиране обаче ще бъде да няма доплащане от страна на пациентите при лекуване в публичните лечебни заведения.

Особен акцент всички сложиха върху усъвършенстването на Спешната помощ и основаване на условия всеки пациент да стига до 1 час до болница, която може да му окаже цялостна помощ и да го излекува, изключително при животозастрашаващи положения, като инфаркт и инсулт. Осъвременената конструкция на незабавна помощ би трябвало да бъде подготвена до юни 2022 година

Системите за специализация на младите лекари ще се уеднаквят с тези в Европейски Съюз, като за зачисляване за специализация ще има народен изпит един път или два пъти годишно.

Ще има и промени в лекарствената политика за възстановяване на достъпа на жителите до лекарства, медицински произведения и лечебни храни, както и законодателни начинания при съвещания с фармацевтичния съюз и асоциациите.
Етикети Персонализация
Ако обявата Ви е харесала, можете да последвате тематиката или създателя. Статиите можете да откриете в секцията
Автор Десислава Николова

Източник: capital.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg