Смъртните случаи през четвъртото тримесечие на 2021 г. са с ...

Смъртните случаи през четвъртото тримесечие на 2021 г. са с

Смъртността през четвъртото тримесечие на 2021 г. е по-висока с 4,2% в сравнение с 2020 г.

Смъртните случаи през четвъртото тримесечие на 2021 година са с 1 841 или с 4.2% повече в съпоставяне със същия срок на 2020 година Спрямо третото тримесечие на годината пък умрелите са повече 15 099, или с 49.2%. Това демонстрират предварителните данни на Национален статистически институт за срока.

Общо през четвъртото тримесечие на 2021 година броят на умрелите е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26.7‰. Смъртността при мъжете е по-висока (28.2‰) спрямо тази при дамите (25.4‰).

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2021 година е записана през 44-тата седмица (1 ноември - 7 ноември) - 4 139, или 31.4 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през четвъртото тримесечие на 2021 година има през 52-рата седмица - 3 000 лица, или 22.8‰.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2021 година по отношение на средноседмичните стойности за срока 2016 - 2020 година е с най-висока позитивна стойност през 44-тата седмица - 1 943 случая, или смъртността нараства с 88.5% по отношение на базовия срок (2016 - 2020 г.).

През четвъртото тримесечие на срока 2016 - 2021 година възрастовото систематизиране на умрелите лица се резервира относително еднообразно във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме повишаване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 70 до 79 години.

В деветнадесет области на страната се следи нарастване на абсолютния брой на умрелите лица през четвъртото тримесечие на 2021 година по отношение на същия срок на 2020 година. С най-голям приръст са областите Видин (19.7%), Перник (12.8%), Варна (12.7%), Добрич (12.4%) и София (столица) (11.2%). В останалите девет области е налице спад в броя на умрелите лица. С максимален спад са областите Смолян (-8.9%), Разград (-6.1%), Търговище (-4.4%), Силистра (-3.7%) и Шумен (-3.5%).

В съпоставяне с третото тримесечие на годината обаче във всички области на страната се следи нарастване в броя на умрелите. С най-голямо нарастване са областите Видин (87.9%), Монтана (83.6%) и Кюстендил (70.5%). С минимум нарастване са областите Търговище (21.2%), Кърджали (23.9%) и Бургас (31.9%).

Източник: zdrave.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg