След като неотдавна компанията Shell пусна докладът си Sky, в

...
След като неотдавна компанията Shell пусна докладът си Sky, в
Коментари Харесай

След Sky, Shell даде гласност на новият си доклад за енергийната трансформация - Energy Transition Report


След като наскоро компанията Shell пусна отчетът си Sky, в който се засяга реализиране на нулеви излъчвания за реализиране на Парижкото съглашение, безусловно преди дни даде публичност и на новият си отчет за енергийна промяна. - Energy Transition Report.

https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shell-energy-transition-report/_jcr_content/par/toptasks.stream/1524757699226/f51e17dbe7de5b0eddac2ce19275dc946db0e407ae60451e74acc7c4c0acdbf1/web-shell-energy-transition-report.pdf

В отчетът си компанията прави цялостно изложение на визията си за преход към нисковъглеродна енергийна система. От него излиза наяве и по какъв начин Shell ръководи бизнес тактиката си в подтекста на рисковете, свързани с климата и опциите в това отношение.
За реализиране на поставената си цел за понижаване на въглеродния отпечатък на половина в продукцията си към 2050 година, от Shell са създали тактика за енергийна промяна, която е ориентирана към обезпечаване на резистентност в портфейла си от планове при адаптиране към евентуалните промени в енергийната система.

Планът на Shell планува продължение на вложенията в нефт и газ за угаждане на растящата нужда от сила в света. В сходство със сюжета си за енергийна промяна, в това число и за постигането на данните, заложени в сюжета Sky, компанията счита да направи корекции в портфейла си, с цел да реализира желанието си за по-бързо напредване към нисковъглеродна енергетика, когато това има смисъл от комерсиална
Всичко за Вашата сватба
позиция.

Shell, както е известно, възнамерява да влага сред 1 и 2 милиарда $ годишно в новият си отдел, обвързван с новата енергетика – New Energies в интервала 2018-2020 година Повечето от средствата ще бъдат ориентирани към електроенергетиката и в частност за финансиране на планове в слънчевата и вятърна енергетика, които компанията счита за привлекателни, заради понижаване на цената на технологиите.

Shell обаче ще влага единствено на тези енергийни пазари, при които няма неустановеност при регулирането, което би могло да окаже отрицателно въздействие върху дълготрайните доходи. Целевото равнище на приходите от вложения се пресмята от 8% до 12 %.

Очаква се, че към 2030 година Shell ще създава към 80 % от доказаните си ресурси от нефт и газ. Намерението е в интервалът след 2030 година те ще останат към 20%. Това ще обезпечи опция на компанията да се приспособява към смяната на структурата на ползване и в портфейла от планове няма да останат огромни ресурси от изкопаеми горива към интервала на преход, когато светът ще минава към по-екологично чиста сила. В тази връзка компанията прави оценка риска от амортизация на активите си като ниска.

В средносрочно бъдеще, Shell възнамерява да развива
Всичко за Вашата сватба
бизнесът си в тези области, които съгласно упованията ще бъдат значими за енергийната промяна, намалявайки въглеродният отпечатък в дейностите си. Тук влизат вложения в бранша на вятърната енергетика на Холандия, доставката на електрическа енергия за консуматори на дребно във Англия, създаване на зарядни за електрически автомобили и прочие

Въпреки че съгласно компанията съществува забележителна неустановеност във връзка с това по какъв начин ще се развива енергийният преход в дълготрайно бъдеще, тя удостоверява упоритостите си за двойно намаляване към 2050 година на чистия въглероден отпечатък от производството и потреблението на създаваните от нея енергийни артикули. Планът обгръща цялостният витален цикъл на продукцията на Shell, което я прави неповторима в енергийния бранш. Този проект включва в себе си освен излъчванията от производството, само че и от потреблението на продуктите на компанията от страна на клиентите, където се натрупват към 85 % от излъчванията. Напредъкът по осъществяването на тази цел ще де преразглежда на всеки пет години.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg