След двуседмично забавяне заради наредена от енергийния министър внезапна проверка

След двуседмично забавяне заради наредена от енергийния министър внезапна проверка ...

КЕВР утвърди поисканата от Булгаргаз по-висока цена на синьото гориво


След двуседмично забавяне заради наредена от енергийния министър внезапна проверка Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в крайна сметка утвърди днес на закрито заседание поисканото от "Булгаргаз" увеличение с 20% на цената на природния газ от 1 септември. 

Така, тарифата за месеца става 22,46 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което на практика означава поскъпване с 20,3%  и ще е в сила със задна дата, от 1 септември, съобщиха от регулатора. Решението на КЕВР идва след подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за септември, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В решението на КЕВР от днес е отчетена предложената нa 11.09.2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, в която е отразена информацията за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.08.2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за август на Европейската централна банка, уточняват от енергийния регулатор. Втората оферта на доставчика е същата, както предложението от 1 септември, когато обаче енергийният министър Теменужка Петкова нареди да се извърши проверка дали са правилни изчисленията, водещи до исканото увеличение. Миналата седмица Петкова даде специален брифинг, на който обяви, че формираната от "Булгаргаз" цена е коректна.

В утвърдената цена на природния газ от 22,46 лв. /МWh са включени компонента цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" за регулиране на цените на природния газ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по плана за действие при извънредни ситуации, се посочва в съобщението.

Източник: manager.bg