Синя България е за засилване на държавата в нейните основни

...
Синя България е за засилване на държавата в нейните основни
Коментари Харесай

Синя България ще прекрати либералните експерименти в образованието и ще върне авторитета на българския учител

Синя България е за усилване на страната в нейните съществени сфери на отговорност - обучение, опазване на здравето и сигурност. Когато страната излезе от ролята си на търговец и спре да харчи нашите пари за корупционни капиталови схеми, ще има задоволително пари за финансиране на същински значимите ѝ отговорности, като едно от първите е образованието.

Синя България e за смяна на цялостната философия на образованието. Убедени сме, че неналичието на качествено обучение лишава човек от опцията да упражнява доста от своите права, прави го малоценен участник в публичните връзки и го ощетява във връзка с опциите за развиване и приемане на положителни приходи.
Осигуряването на достъп до качествено обучение е безапелационен ангажимент страната. Целта на Синя България в региона на учебното обучение е да повишим просветителните стандарти и да създадем система, която е източник на национална горделивост и убеденост. Всички планувани ограничения са координирани и целят постигането на тази задача.

Ще променим образователното наличие, с цел да имат децата достъп до истината за българската история и просвета, която да преодолее идеологическата интерпретация, наследена от предишното и да възпитава в възприятие на национализъм.

Синя България ще приключи демократичните опити в българското учебно заведение и ще го върне към главните му задания - предаване на познание на учениците според просветителните стандарти, образование в полезности и подкрепяне на процесите на социализация в границите на учебната среда. Училището и учителите би трябвало да бъдат освободени от всевъзможни други неприсъщи функционалности.

Програмата на Синя България е ориентирана към възобновяване и отбрана на престижа на учителя. Държавата посредством нормативната си база ще подсигурява, че в границите на образователния развой единственият престиж е учителя.

В сферата на висшето обучение, Синя България ще насочи своите старания към усъвършенстване на структурата на българското висше обучение и доближаването ѝ до потребностите на пазара на труда. Ще спрем безконтролното разгръщане на университетите и преминем към тяхното oкрупняване. Приоритетно ще бъдат финансирани висшите учебни заведения, които по-висок рейтинг, създават първокласен артикул подсигуряват по-висока реализация на студентите и повече научна продукция. Това ще увеличи конкуренцията и ще усъвършенства качеството на висшето обучение в България.

Гласувайте за Синя България с N3 в интегралната бюлетина.

 2024-06-09_Izbori.jpg
Източник: faktor.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР