С 450 милиона лева правителството ще помогне финансово на над ...

С 450 милиона лева правителството ще помогне финансово на над

450 млн. лв за над 630 000 фирми заради високата цена на тока

С 450 милиона лв. държавното управление ще помогне финансово на над 630 000 предприятия. Помощта ще е за месеците октомври и ноември.

Всяко дружество ще получи по 110 лева за мегаватчас за октомври и ноември.

Бюджетът на стратегията е в общ размер на 450 млн. лева Периодът на подкрепяне ще бъде от първи октомври тази година до 30 ноември 2021 година в това число , като компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 г, сподели Стефан Янев, длъжностен министър- ръководител .

Парите са част от свръхпечалбата на АЕЦ " Козлодуй " . Помощта ще бъде отпускана посредством типови контракти , които енергийното министерство ще приготви в границите на следващите 5 дни.

110-те лв. са отделни от 30-те за мегаватчас, които кабинетът към този момент оферира на бизнеса. Идеите на сектора за търгове с ток отвън борсата е отхвърлена.

По отношение на извънборсовите търгове, които бяха предложени от някои работодателски организации, имаше ясно мнение , изразено и от КЕВР, а разполагаме и с юридическо мнение , че това е съществено нарушение на маркета , което е недопустимо, сподели Андрей Живков, длъжностен министър на енергетиката.

Финансовата скица не налага актуализация на бюджета, каквато все още е невъзможна.

Отпускайки тази помощ към бизнеса, ние не слагаме изисквания . Ние не преговаряме с бизнеса и не отваряме контракт , в който казваме: " Ние отпускаме тази помощ, само че против това желаеме от Вас едно, две и три " . Разчитаме на тяхната почтеност , на тяхната взаимност с техните притежатели , с веригата от техни доставчици , тъй че тази помощ да бъде употребявана рационално и да не докара до спомагателен напън в стойностите на крайните произведения , които те произвеждат, сподели Стефан Янев, длъжностен министър- ръководител .

Договорите за помощ ще бъдат сключвани сред Министерството на енергетиката и търговците на електрическа енергия .

Източник: bnt.bg