Разходите на фирмите за един час труд през първото тримесечие

Разходите на фирмите за един час труд през първото тримесечие ...

Пандемията увеличи заплатите в здравеопазването

Разходите на фирмите за един час труд през първото тримесечие на годината са средно с 4,9% по-високи спрямо същия период на 2020 г., обявиха от НСИ. Като разходите за са се увеличили с 5,4%, а другите разходи на бизнеса за труд са нараснали с 2,1%. За разлика от други години, когато заплатите нарастваха във всички сектори на икономиката, по време на пандемията има огромни разлики в промяната на възнагражденията в различните браншове, пише .

Най-голям е ръстът на разходите за заплати в здравеопазването - с 26%, показват данните на НСИ. За това допринасят допълнителните суми, които дават на лекарите, които работят по овладяване на Covid кризата. На второ място по увеличение са възнагражденията в държавната администрация - средно с 18,7%. Сред причините за това отново е пандемията. От 1 август 2020 г. бяха увеличени с 30% заплатите на хората в редица агенции, които работят директно с граждани. А от 1 януари беше направено традиционното вдигане на възнагражденията на чиновниците с 10%.

По-голяма подкрепа от държавата за ресторанти без градини и тераси По-голяма подкрепа от държавата за ресторанти без градини и тераси
Повече пари от държавната хазна ще получат ресторантите без тераса или градина по трета фаза от програмата за подкрепа с оборотен капит...

В редица дейности от частния сектор също има голямо увеличение на заплатите. С над 10% са нараснали разходите за труд на фирмите в сферата на административните и спомагателни дейности, както и в строителството. Най-високи са заплатите на хората в сферата “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите. Тези възнаграждения продължават да нарастват - с 9,8% за година. В сферата на професионалните дейности и научните изследвания заплатите са вдигнати средно със 7,2%.

Но в редица сектори на икономиката възнагражденията са намалени по време на кризата. Най-много са пострадали хората в сферата “Хотелиерство и ресторантьорство”, където надниците са с 9,2% по-ниски спрямо първото тримесечие на 2020 г. В сектора “Транспорт и складиране” разходите за един час труд са намалели средно с 2,2%. Спад на надниците – с 1,4%, има и в преработвателната промишленост.

Източник: actualno.com