Проверката на дирекция „Противодействие на измамите” в Държавен фонд „Земеделие“

Проверката на дирекция „Противодействие на измамите” в Държавен фонд „Земеделие“ ...

Проверяват фонд Земеделие за рекет на фермери


Проверката на дирекция „Противодействие на измамите” в Държавен фонд „Земеделие“ и освобождаването на шефа Димитър Димитров, за което „Марица“ писа, е провокирана от писмен сигнал, визиращ корупционни практики в същата дирекция. Сигналът, с който редакцията разполага, е изпратен до служебния министър-председател Стефан Янев, до служебния министър на земеделието проф. Христо Бозуков и до служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Предоставяме със съкращения част от писмото:

„Уважаеми господа, от години съм потърпевш от случващото се в дирекция „Противодействие на измамите” в Държавен фонд „Земеделие“, като считам за необходимо да ви запозная със случващото се в Държавен фонд „Земеделие“ и в частност в дирекция „Противодействие на измамите”. Въпреки възложените функции дирекцията бива използвана от сегашния си директор за извършването на корупционни практики и спомагането на неправомерно разходване на национални и европейски средства на дадени бенефициенти. Дирекцията е част от специализираната администрация на ДФЗ и нейна основна дейност е извършването на проверки по подадени сигнали за наличието на измама. Във фонда са утвърдени и вътрешни правила за администриране на нередности. Въпреки разписаните правила същите не се спазват, а грубо се нарушават.В случай че срещу даден бенефициент постъпи сигнал, всички негови заявления биват спирани, докато трае проверката от дирекцията, съответно прокуратурата. В случая е налице основание за спиране само и единствено на конкретното заявление, а не на всички последващи заявления на ползвателя, но това правило категорично не се спазва. Като се принуждават ползвателите години наред да не получават своите субсидии, което много често ги довежда до фалит и до прекратяването на земеделската им дейност.В разписаните вътрешни правила е посочено, че единствените проверки, които служителите на дирекция „Противодействие на измамите” следва да извършат, са такива за наличието на възникнало съмнение за измама. Именно тези проверки се използват от сегашния директор на дирекция „Противодействие на измамите” Димитър Димитров за изнудването на ползвателите.

Дирекцията беше превърната от предишните двама изпълнителни директори Васил Грудев и Живко Живков в средство за лесна печалба

При извършваната проверка от страна на служителите, ако проверяваните предоставят исканата им сума, проверката приключва и проблеми не биват откривани. В противен случай проверките никога не спират. Като всяко следващо подадено заявление за подпомагане се спира на база предходната проверка. Изготвят се безброй сигнали до прокуратурата срещу това лице и субсидии не му се изплащат години наред. Не се спазват никакви срокове, нито определените във вътрешните правила, нито заложените в АПК и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.Има хиляди недоволни бенефициенти, които се жалват от описаните по-горе действия през годините, но никога не е била давана гласност на тези жалби, тъй като двамата изпълнителни директори са се грижели за това. Много голям брой от прокурорските проверки завършват с отказ за образуване на досъдебно производство, тъй като не са налице данни за извършено престъпление, но през това време са минали години. В ДФЗ се води регистър на сигналите и оттам може да се направи справка за огромния брой просрочени проверки.

А зад всяка проверка стоят човешки съдби, семейства, много разходи, пари

С цел увеличаване обхвата на действие на дирекцията в пълен разрез с правилата и функциите, които изпълнява, се възлагат проверки по възникнали съмнения за „изкуствено създадени условия“. Това също е превърнато в доходоносна схема, тъй като всички служители, кандидати и бенефициенти са наясно, че докато се проверяват от „Противодействие на измамите“ , сключен договор или анекс никога няма да имат, както и няма да получат финансиране. По тази причина проверките умишлено се бавят, не се разпределят в срок…Така карат проверяваните да търсят начини да разберат кой ги проверява и няма ли да се извърши проверката. Повечето се принуждават да си платят, за да получат своите плащания.

По тази схема директорът на дирекция „Противодействие на измамите“, срещу нескромна сума, доведе две големи групи проекти до сключване на договори - за справка доклад №7, с №03-0416/5615 от 08.12.2017 г., отнасящ се за групите на Миню Стайков и фамилия Зайчеви"...

Източник: marica.bg