Прословутата съдебна реформа не бива да се свежда само до

Прословутата съдебна реформа не бива да се свежда само до ...

Стоилов: Съдебната карта трябва да се осъвремени


Прословутата съдебна реформа не бива да се свежда само до разговори за поредни промени в глава „Съдебната власт“ на Конституцията. Тя включва осъвременяване на съдебната карта, но така че да подобри правосъдието и условията за защита на правата на гражданите. Това каза служебният министър на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието.

„Изработването на нова съдебна карта засяга не само магистратите, а така също гражданите и местните власи. Поредицата от срещи, които проведох с почти всички професионални организации в правната сфера преди няколко дни, категорично потвърди този факт. Темата е важна и чувствителна. Тя предизвиква различни мнения и както видяхме дори протести срещу направените предложения“, заяви Стоилов, цитиран от „Фокус“.

По думите му е необходима задълбочена професионална и обществена и дискусия, която е трябвало да започне още при определяне на критериите за изработване на нова съдебна карта.

„Правосъдието е важно, за да се остави само на магистратите, а още по-малко да се остави само на управляващите съдебната власт. Определянето на структурата на съдилищата и териториалния обхват на районните съдилища рефлектира върху упражняването на други юридически професии – адвокати, нотариуси, съдебни изпълнителни, и най-масово върху гражданите“, посочи още правосъдният министър.

Стоилов поясни, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани решенията по проектите от ОП „Добро управление“, не е най-добрият пример за добро управление.

„Решението за стартиране на проект за създаване на единна информационна система на съдилищата и на съдебна карта е взето още от предишния състав на Висшия съдебен съвет в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“. Не се притеснявам да констатирам, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани много от проектите по тази програма, не е най-добър пример за добро управление. На каквото и да е търговско дружество, трябва да се разчита да проектира една държавна дейност. Такова „аутсорсване“ на правомощия на държавното управление е една от причините за спадане на капацитета и отговорността на държавата през последните години не само в областта, в която работим“, допълни той.

Той уточни, че не пренебрегва свършената до момента работа, но смятам, че тя е само предпоставка за приемане на решения от ВСС, Министерството на правосъдието, правителство, парламент.

Източник: fakti.bg