Производството на електроенергия в България се е понижило с 21,41

...
Производството на електроенергия в България се е понижило с 21,41
Коментари Харесай

Производството на ток в България се е понижило с над 21% от началото на 2023-та

Производството на електрическа енергия в България се е намалило с 21,41 % за интервала 1 януари 2023 година - 26 ноември 2023 година по отношение на същия интервал на 2022 година

Това демонстрират данните от последната оперативна информация за енергийния баланс в страната на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО), оповестени на страницата на оператора. От началото на годината до 26 ноември е регистрирано произвеждане на електрическа енергия в размер на 35 664 161 мегаватчаса, до момента в който за аналогичния интервал на 2022 година то е било 45 393 404 мегаватчаса.

От 1 януари тази година до 26 ноември потреблението на електрическа енергия в страната е намаляло с 4,77 %. За този интервал са изразходени 32 354 499 мегаватчаса, до момента в който за същия интервал на миналата година 33 975 695 мегаватчаса.

Салдото (износ-внос) на електрическа енергия е намаляло със 71,01 %, написа още в справката на ЕСО.

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 26 ноември по отношение на този интервал на 2022 година също понижава - с 26,56 на 100. От базови централи от 1 януари до 26 ноември тази година са създадени 28 215 275 мегаватчаса електрическа енергия, до момента в който за същия интервал на миналата година електрическата сила от тях е била 38 419 703 мегаватчаса.

Участието на възобновими енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е нараснало с 60,52 %

за интервала 1 януари 2023 година - 26 ноември 2023 година по отношение на същия интервал на 2022 година. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се усилва - с 12,08 на 100 в сравнявания интервал.

Отчита се спад на електрическата енергия, създадена от Водноелектрическа централа - с 18,41 % за интервала 1 януари 2023 година - 26 ноември 2023 година по отношение на 1 януари 2022 година - 26 ноември 2022 година, сочи още справката на ЕСО.
Източник: lupa.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg