Професиите, свързани с ИТ сферата са на първо място като ...

Професиите, свързани с ИТ сферата са на първо място като

Кои са професиите на бъдещето според родителите и до колко ги познават те?

Професиите, свързани с ИТ сферата са преди всичко като переспективност и предпочитание за развиване, съгласно родителите на възпитаници в 11 и 12 клас у нас. Близо 61% от всички показват, че точно това са специалностите на бъдещето, като 1/3 от тях декларират, че възнамеряват децата им да се развиват в тази област. Спонтанно, към момента обичайните специалности като лекари и юристи излизат на водещите места в специалностите на бъдещето, само че се подреждат след ИТ и инженерните специалности.

Това демонстрират данните от национално изследване на организацията за маркетинг проучвания и съвещания BluePoint, извършено измежду 410 родители на възпитаници, и направено по поръчка на ARC Academy.

Близо 90% от родителите заявяват, че на този стадий децата им ще продължат своето образование в университет, като България се показва като главно място за това от ¾ от интервюираните.

Данните от изследването паказват, че значими фактори за избора на образователно заведение са:

• Интересите на детето. Въпреки това, към 70% са напълно/по-скоро съгласни, че въпреки всичко родителите са тези, които би трябвало да направляват детето и да дефинират посоката му на развиване.

• Възможността да си намерят работа след това;

• Талантите на детето;

• Възможността за положително възнаграждение.

Все още битува схващането измежду родителите, че е значимо детето да учи в университет, прочут освен като име (63,6%), само че и като цяло да има висше обучение (70% от всички).

Не на същото място са работодателите. Според редом изследване на BluePoint, извършено измежду водещите студиа у нас, занимаващи се с разработка на игри, дипломата за висше обучение е без значение, значими са знанията и уменията на евентуалните чиновници. Едновременно с това те признават, че неналичието на задоволително квалифицирани фрагменти е главното предизвикателство пред развиването на фирмите им в България. Гейминг промишлеността в международен мащаб пораства с извънредно бързи темпове и изпреварва кино промишлеността и спорта. Между 2020 и 2026 година оборотът й ще нарасне със 70% и ще доближи до 287 милиарда $.

Този прогресивен тренд удостоверяват и данните на изследването измежду родителите на учениците в последните гимназиални класове у нас. Едва 10,6% от тях заявяват, че никой в тяхното домакинство не играе игри. Паралелно с това обаче, родителите признават, че не са добре осведомени с разработванета на програмен продукт за гейминг промишлеността. Само 12% заявяват положително равнище на осведоменост по тематиката. Индустрията се възприема като бързоразвиваща се, иноватина, с положително възнаграждение, по тази причина и 80% от родителите споделят, че биха насъричили детето си да се развива в тази посока, в случай че то има интерес.

„ Гейминг промишлеността и в частност създаването на така наречен развлекателен програмен продукт несъмнено е измежду най-переспективните специалности на бъдещето. Тя съчетава в себе си едновремнно развиването на креативното мислене и ловко боравене с последните софтуерни достижения. Това беше и повода през 2019 година да създадем ARC Academy - първата по рода си мултидисциплинарна креативна академия, в която преподаватели са напълно хора от бизнеса. Така ние подсигуряваме на нашите студенти, че с добитите при нас познания през 2-годишното си образование, получат бърз късмет за кариера в гейминг промишлеността в българските студиа, които са на извънредно високо международно равнище. “, разяснява Милин Джалалиев, съостовател на ARC Academy.

Данните от изследването бяха дискутурина в онлайн полемиката „ Как да помогнем на децата да открият своята креативна и софтуерна специалност на бъдещето? “. Своите гледни точки по тематиката споделиха: журналистът Евелина Павлова, Милин Джалалиев, съостновател на ARC Academy, Юлиан Добрев, шеф на организацията за маркетинг проучвания и съвещания BluePoint, Танко Шокеров, студио управител на " Gameloft България ", Асен Александров, шеф на 51-во Софийски университет „ Елисавета Багряна “ и Таня Точева, юрист и родител на студент в ARC Academy.

Източник: econ.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg