Продължаваме промяната“ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона ...

PromoMall.bg
Продължаваме промяната“ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона

ПП: Единствено органите на държавата да могат да осъществяват контрол на внесените храни

„ Продължаваме смяната “ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за ръководство на агрохранителната верига.

Контролът на качеството на храните, внасяни от трети страни, и тяхното сходство с условията на европейското законодателство, са от значително значение за здравето на жителите, което е главен народен приоритет. Това постанова законово изменение, което да подсигурява, че контролът на храните, внасяни от трети страни през границата, ще се реализира независимо и в публичен интерес, само от органите на страната.

Предложените промени целят граничният лабораторен надзор да може да се реализира единствено от лаборатории на Българската организация за сигурност на храните – с изключение на в случаите на редки или нови разбори. След приемане на препоръчаните промени единствено лаборатории, които са част от административната конструкция на БАБХ, ще могат да реализират надзор на границите на Република България.

Граничният надзор е детайл от националната сигурност. Осъществяването на този надзор посредством частни лица е порочна процедура, която следва да бъде пресечена. От 2012 година контролът на най-големия Граничен контролно-пропусквателен пункт в България – „ Капитан Андреево “ се осъществяваше напълно от една частна лаборатория. Основната цел на лаборатории, оперирани от частни търговски сдружения, е реализирането на облага. Това основава риск за тяхната безпристрастност, както и предпоставки за корупция, като частният интерес на притежателите на лабораторията може да бъде подложен пред публичния. Това евентуално води до допускането на хранителни артикули, които не дават отговор на нормативните условия за качество и съставляват заплаха за живота и здравето на жителите, час от общия пазар на страните от Европейски Съюз.

Според Природен парк въпрос от първостепенна значимост за националната сигурност на страната е контролът в общия случай да се реализира единствено от страната. Тази нужда е осъзната и от Министерския съвет, който одобри, че част от пространствата на БАБХ на Граничен контролно-пропусквателен пункт „ Капитан Андреево “ съставляват обект на националната сигурност.

Природен парк смята, че с цел да се реализира напълно запазване на националната сигурност са нужни ограничения от законодателен темперамент.

Продължаващото с години неглижиране на този въпрос отдалечава страната от участие в Шенгенското пространство. Наред с всички ограничения, свързани с обезпечаване върховенството на правото, е належащо да се одобряват и ограничения за възстановяване на граничния надзор. Предложените промени реализират точно тази цел.

За да може България дейно да извършва това си обвързване, следва да се построи институционален потенциал за граничен надзор.
Приемането на промените ще окаже позитивно влияние по повод на всички заинтригувани страни и ще усили приходите в държавния бюджет, в който ще постъпват таксите от реализирания от БАБХ надзор.

Източник: dariknews.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg