При 750 заболели на 100 000 население – дистанционно обучение, ...

При 750 заболели на 100 000 население – дистанционно обучение,

МОН: „Зелен сертификат“ за учителите най-рано след месец

При 750 болни на 100 000 население – отдалечено образование , оферират от ведомството „ Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи вероятно решаване на Министерството на здравеопазването (МЗ) за въвеждане на „ зелени сертификати “ в обектите с публично предопределение , в това число в просветителните институции. Условието е то да важи единствено за преподавателите и непедагогическия личен състав и да стартира да се ползва най-рано след месец. Гратисният срок е нужен , с цел да се даде още една опция на искащите да се имунизират . “ Това се споделя в позицията на просветителното ведомство изпратена и до медиите. Становището на министъра на образованието проф. Николай Денков беше показано пред експертния съвет на Министерство на здравеопазването . Ето какво се споделя още в него: проф. Николай Денков е склонен и с предлагането на Министерство на здравеопазването маските за всички работещи в учебно заведение и за учениците над V клас да станат наложителни със заповед на министъра на здравеопазването. МОН оферира за учениците със специални просветителни потребности да се изисква в допълнение схващане от персоналния или лекуващия доктор . Всички останали противоепидемични ограничения би трябвало да се ползват на общинско равнище , акцентира министър Денков пред специалистите от Министерство на здравеопазването . Той се аргументира с следените разнородни равнища на заболяемост в общините от една и съща област. МОН приема желанието на Министерство на здравеопазването да прекрати колективните извънкласни действия при заболяемост в общината над 500 на 100 000 души, с цел да се ограничи смесването на възпитаници от разнородни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предлагането спортните занимания да се организират единствено навън , в случай че съответната община попада в алена или тъмночервена зона (заболяемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните салони влизат разнородни паралелки и заплахата от болест там е по-висока. При лошо време часовете по физкултура ще се организират в класните стаи. Според преподаватели по физическо образование и спорт в тях могат да се разглеждат разпоредбите при различните типове спортове, да се разискват съдийски проблеми , да се правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и други МОН приема ротация за учениците от V клас по-горе при заболяемост над 500 на 100 000 души на общинско ниво , в случай че съответната районна здравна ревизия издаде такава заповед. Тя ще се ползва на равнище учебно заведение при над 20% отсъстващи възпитаници от учебното заведение или над 30% карантинирани паралелки. Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от у дома единствено в случаите, в които не доближават учители за присъствен образователен развой . МОН ще запази досегашния принцип, съгласно който при ротация първо ще минават към образование от отстояние в електронна среда випуските с най-вече отсъстващи възпитаници . В общия случай ще остават у дома първо гимназистите като се изключи XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната позиция - и учениците от XII клас, както и от прогимназиалния стадий като се изключи VII клас. Учениците от VII клас и от начален стадий (I-IV клас) ще учат дистанционно единствено в краен случай при справедлива неспособност обучението да продължи присъствено. Присъствено ще се обучават паралелките с минимален брой отсъстващи. МОН оферира това да са не повече от 50% от учениците в учебното заведение , без да се смятат децата от предучилищните формации и учениците от I до IV клас. МОН приема предлагането на Министерство на здравеопазването учебните заведения в дадена община да се затварят напълно , в случай че 14-дневната заболяемост там надвиши 750 на 100 000 души. Затварянето на детски градини ще става единствено с наставление на РЗИ.  

Източник: dnesplus.bg