Политика на нулева толерантност към всички форми на насилие, повишаване ...

PromoMall.bg
Политика на нулева толерантност към всички форми на насилие, повишаване

Намаляване случаите на насилие над деца с 20% предвижда програмата за превенция

Политика на нулева приемливост към всички форми на принуждение, повишение на информираността и чувствителността в обществото по проблемите на децата, понижаване случаите на принуждение над деца с 20%, понижаване на детската употреба, са част от задачите на признатата от Министерски съвет Национална стратегия за предварителна защита на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) и План за деяние за осъществяването й (2023-2024), оповестиха от ДАЗД.

Документите са създадени от междуведомствената работна група „ Превенция на насилието и злоупотребата с деца “ към Националния съвет за протекция на детето под управлението на Държавната организация за протекция на детето.

„ Изпълнението на Националната стратегия за предварителна защита на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) подсигурява поддръжка и протекция, както за децата, по този начин и за възрастните, които се грижат за тях. Всяка тематика, която касае децата, е извънредно сензитивна. Вярвам, че това, което би трябвало да ни сплотява, е стремежът да осигурим щастливо, безвредно детство и късмет за най-хубаво развиване на всяко дете. Благодаря на институциите и гражданския бранш за положителното съдействие и положените старания в правенето на документите “, разяснява доктор Теодора Иванова, ръководител на ДАЗД.

Програмата е фокусирана върху ограниченията и услугите за предварителна защита, които в най-голяма степен да понижат случаите на принуждение над деца. Един от главните акценти е навременната и способена помощ и поддръжка на родители и близки на деца, в случай че се нуждаят от такава, по този начин че да се предотврати всякаква рискова среда за детето.

Акцент е подложен върху поддръжката и закрилата на деца, въвлечени в наставнически спорове, на децата, чиито родители обитават дълготрайно в чужбина, както и на децата с увреждания и с сложни отзивчиви качества.

„ Националната стратегия за предварителна защита на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) и проекта за осъществяването й са направени на база извънредно обстоен разбор на обстановката към сегашния миг, като са изследвани трендовете в последните 3 години. Документите съумяха да обединят напъните на обществените институции и гражданското общество, по този начин че да се намерят работещи ограничения и да се слагат дълготрайни цели “, сподели Камелия Николова, основен шеф на Главна дирекция " Контрол по правата на детето " в ДАЗД и началник на междуведомствената работна група.

В Програмата са изведени 5 стратегически и 28 оперативни цели, чието осъществяване е заложено в проекти за деяние във всички браншове, като е регистрирана нуждата от подобряването на координацията и съдействието сред тях и взаимосвързаността сред другите стратегически документи. /БГНЕС
Категории:Тагове:

Източник: bgnes.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg