Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския ...

Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския

Среща за избор на представители за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра /снимки/

Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския бранш за присъединяване в основаване на публично-частно локално партньорство за кандидатстване по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни действия “ на мярка 19 „ Водено от общностите локално развиване “ (ВОМР) от Програма за развиване на селските региони (ПРСР) 2014-2020 година се организира в Община Мездра. На срещата участваха представители на Общинската администрация, на неправителствени организации и на локалния бизнес.
Заместник-кметът на Община Мездра инж. Николинка Кътовска благодари на присъстващите за оказаната поддръжка за основаване на локално партньорство на територията на общината и ги срещна с изискванията за това, в т. ч. с главните правила на метода ЛИДЕР (ВОМР), със същността на Местната инициативна група (МИГ), с инструментите за осъществяване на метода ВОМР и с реда и условията за допустимост при създаване и подаване на планови оферти за кандидатстване по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 година за обезпечаване на финансов запас за основаване на Местна инициативна група на територията на община Мездра.
Участниците в срещата взеха решение да бъде основано локално партньорство сред Община Мездра, Неправителствени организации бранша и бизнеса, а искащите да се включат в него попълниха формуляр за заявяване на интерес.
Излъчени бяха представители на нестопанския бранш и на локалния бизнес за определяне на локално партньорство за подготовка на планово предложение и кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни действия “ от ПРСР 2014-2020 година

Източник: bulnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg