Пазарът на труда остава стабилен и продължава да поддържа исторически ...

Пазарът на труда остава стабилен и продължава да поддържа исторически

Историческо ниско ниво на безработица в България - само 4,7% са без работа |

Пазарът на труда остава постоянен и не престава да поддържа исторически най-ниското равнище на безработица в България – 4,7% за октомври. Към 25 ноември броят на записаните в бюрата по труда безработни е 158 496. За съпоставяне, на същия ден преди една година записаните безработни са били 219 723 души. Отчита се понижение на годишна база, което възлиза на 61 227 лица или - 27.9%.

Това оповестяват от Агенцията по заетостта по отношение на равнището на безработица през последните месеци в България. 

През 2020-2021 година броят на записаните безработни е бил над 250 000 само в срока на цялостен локдаун - сред април и юли 2020 година, като най-високата стойност е достигната през май 2020 година и е 295 453.

Механичният общ брой на данните на уеб страницата на Национален статистически институт за срока декември 2020 година – ноември 2021 година не отразява правилно действителният брой на безработните. Част от новорегистриралите се в бюрата по труда през този срок към този момент са почнали работа. Данните на уеб страницата на Национален статистически институт са моментни стойности, които целят по-детайлно наблюдаване на реакцията на бизнеса в изискванията на COVID-19, само че не отразяват действителността все още.

След отпадане на ограниченията на държавното управление за цялостен локдаун в страната, равнищата на записаните безработни бързо се върнаха до естествените стойности – 158 000 – 160 000 към месец септември 2020 година Оттогава се следи сравнителна непоклатимост на пазара на труда, като техният брой се повлиява само от нормалните сезонни трендове вследствие на общите стопански условия в страната.

През 2021 година най-високата стойност на записаните безработни е през януари – 229 750, което е отражение на сезонния темперамент на пазара на труда в България. От февруари до ноември се следи непрестанно и гладко понижение на броя на записаните безработни, което е показателно за възобновяване на стопанската система след първичния потрес от COVID-19 рецесията. И през днешния ден, макар следващата пандемична вълна, равнището на безработица, което се мери на месечна база, е с една от най-ниските стойности от съществуването на статистиката на Агенцията по заетостта ().

В Агенция по заетостта няма постъпила информация за основни всеобщи уволнения през последните месеци, в това число и през ноември. Данните не обрисуват стресови обстановки на пазара на труда, без значение от следващата COVID-19 вълна и настоящите ограничаващи ограничения.

Източник: offnews.bg
PromoMall.bg