Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във ...

Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във

Екоминистерството отчита понижено замърсяване във водата край Камен бряг

Отчетено е последователно намаляване на стойностите на следените индикатори във водата край Камен бряг, където заседна турския транспортен съд Vera SU , оповестиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Анализирани са резултатите от изпитване на водните тестове от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 м южно от заседналия транспортен съд " Vera Su " и от пункт директно до носа на кораба.
 Разтоварени са към 800 т от товара на заседналия транспортен съд Vera Su Обновена
Разтоварени са към 800 т от товара на заседналия транспортен съд Vera Su

Откриха нова пробойна на кораба

Анализът на данните посочва съвсем двойно намаляване на стойностите на следените индикатори в двата пункта по отношение на предходните , което може да се изясни с смяна в посоката на теченията и вятъра. Все отново измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда , следен в региона преди седмица.

Екипите на Министерство на околната среда и водите не престават ежедневно да наблюдават на място положението на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд " Vera Su " за следене на интервенцията по претоварване на кораба.

Източник: news.bg