От НСОРБ настояваме за повече прозрачност при отчитането на информацията

От НСОРБ настояваме за повече прозрачност при отчитането на информацията ...

От НСОРБ настояват за повече прозрачност в оползотворяването на отпадъците

От НСОРБ настояваме за повече прозрачност при отчитането на информацията за изпълнението на целите на организациите по оползотворяване на отпадъците. Целта е да бъдат преодолени негативните нагласи, които провокират у гражданите недобрите практики в тяхната дейност. Това заяви кметът на Самоков Владимир Георгиев след среща с представители на дружества, обединени в Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация.
В срещата участва изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева и експерти на Сдружението.
„Целта на разговорите бе се обсъдят възможностите за подобряване на взаимодействието и сътрудничество между общините и организациите, занимаващи се с разделно събиране на опаковки и с представителите на рециклиращия бизнес. Смятам, че голяма част от обществото ни вече се отнася отговорно към възможностите за оползотворяване на отпадъците, но за да се развива и нараства тази отговорност е необходимо да се докаже, че усилията на хората, събиращи разделно, ангажиментите, поети от бизнеса, получават насреща качествена услуга и усилията им имат смисъл“, посочи Георгиев.
Според него механизмите по прилагането на правилото „отговорност на производителя“ не функционират ефективно, а това затруднява поетапното въвеждане на новия механизъм за формиране на такса битови отпадъци, който от 2024 г. трябва да следва принципа „замърсителят плаща“.
„Важно е да се обсъди възможността за споделяне на приходите от продуктовите такси, когато общините сами осигуряват разделното събиране. Идеята е общините, които самостоятелно изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на отпадъци, да имат възможност да получават част от събираните средства от предприятията, които заплащат продуктова такса“, допълни Георгиев.
Въпросът за ясното определяне на правата и отговорностите между общините и организациите по оползотворяване в процеса на управление на отпадъците е сред приоритетните за НСОРБ.
С новите цели в областта на управлението на отпадъците - 65% рециклиране на битовите отпадъци и до 10 % на депонираните до 2035 г., липсата на подобна яснота би довела до увеличаване на разходите на общините за управление на отпадъци.  

Източник: actualno.com