Още около 650 000 души в страната са в обсега

...
Още около 650 000 души в страната са в обсега
Коментари Харесай

Разширена система за оповестяване обхваща още 650 000 души в страната

Още към 650 000 души в страната са в обсега на разширена система за обявяване . Това заяви на конференция шефът на дирекция " Комуникационни и осведомителни системи " в Министерство на вътрешните работи Георги Борисов, представен от Българска телеграфна агенция.

Той уточни, че надграждането на съществуващата коства близо 48,5 млн лв..

Изграждането на системата обгръща близо 106 общини, измежду които Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Стара Загора, а също и обектите с висок рисков капацитет по повод сериозна инфраструктура.
 Установени са редица пропуски в системата BG Alert
Установени са редица пропуски в системата BG Alert

Само тя не е задоволителна, твърди специалист

Подготвени за създаване са системи във Видин, Перник и Ямбол.

С осъществяването на дейностите по плана се обезпечава навременно предизвестие и обявяване на хора на територията на даден общински център за идно или настъпило злополучие.

Чрез акустични сигнали и гласова информация онлайн система излъчва инструкции за нужните ограничения и следващи дейности.
 BG-ALERT: Мъж получи над 1000 вести от системата за предизвестие при бедствия
BG-ALERT: Мъж получи над 1000 вести от системата за предизвестие при бедствия

По време на днешния тест на системата в областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра

Проектът е част от предпочитана ос " Превенция и ръководство на риска от наводнения и свлачища " на Оперативна стратегия " Околна среда 2014-2020 година ".

Модернизирана е и системата за ранно предизвестие и обявяване на органите на изпълнителната власт и на съставните елементи на Единната избавителна система.

Чрез последната рационализация на системата са обхванати още 9,6% от популацията у нас. Работи се и по посока възстановяване на предварителната защита при естествени бедствия, намаляване следствията посредством ранна интервенция с съответни ограничения, създаване на просвета за отбрана на популацията.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР