Опасения за фалити в енергийния сектор, масово излизане на Доставчик

...
Опасения за фалити в енергийния сектор, масово излизане на Доставчик
Коментари Харесай

АСЕП иска спешна намеса от ръководните органи в енергийния сектор заради цените за балансираща енергия

Опасения за банкрути в енергийния бранш, всеобщо излизане на Доставчик последна инстанция, усложнения за координаторите на балансиращи групи споделят в своя позиция от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП). Причината са цените за балансираща сила, определяни по новата методика.  С писмо до министъра на енергетиката, КЕВР, комисията по енергетика към Народното събрание и ЕСО от АСЕП молят за „ незабавна интервенция и справяне със обстановката в границите на 48 часа, от която ще зависи финансовата непоклатимост на пазара и сигурността на системата “. Предвид обезпечаването на цялостна информация публикуваме мнението на АСЕП без редакторска интервенция. Независимият метафоричен оператор разгласява дефинитивни цени за балансираща електрическа сила за интервала 01.05.-31.05.2024 година, евентуално изчислени според новоприетата от КЕВР Методика за установяване на цените на балансиращата електрическа сила по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обнародван, Дъждовни води, бр. 37 от 26.04.2024 година, в действие от 01.05.2024 година Цените за дефицит и остатък фрапантно се разграничават от прогнозните данни, подавани от оператора досега, които също бяха не по-малко шокиращи. В окончателния сетълмент са оповестени цени за остатък до -2 684.50 лева./МВтч и за дефицит - до 6 342.00 лева./МВтч. В резултат, окончателните разноски за балансиране за месец май 2024 година на координаторите на балансиращи групи надвишават десетократно всевъзможни прогнози и съставляват изрично неочакван и негарантиран търговски риск, тъй като тези условия настъпват при годни търговски контракти, подписани с клиентите ни (потребители и производители) при действието на анулираната Методика на КЕВР. В резултат на координаторите в последния миг се трансферира непостижима финансова тежест, която явно регулаторът не е оценил при следващите фрапантни промени “ad hoc ” в регулацията в бранша. Ето за какво, с актуалното ви осведомяваме, че координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират непосредствено разноските за балансиране за месец май 2024 година на своите клиенти, заради липса на каквато и да друга опция за реакция.   Дори това деяние от наша страна няма да предотврати поредност от банкрути в бранша, а единствено ще предизвика серия от правосъдни разногласия, което ще провокира удар върху финансовата сигурност на пазара. Вече изпратените данни за небаланси ще усилят и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД – нарастване, което при създалата се обстановка множеството координатори няма да имат опция да изпълнят, след което ЕСО ЕАД ще би трябвало да приключи присъединяване им на пазара на електрическа сила. Вероятността от заличаване на цялостен бранш от стопанската система, като компании за създаване и поддръжка на централи от възобновими енергийни източници, е извънредно висока. Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат опция да поемат тези разноски и ще бъдат принудени да прекратят активност, което ще докара и до систематичен риск от неспособност за ръководство на енергийната система. Следва да имате поради, че заради обективната неспособност да изпълняваме отговорностите си по балансиране, заради неприемливите равнища на цените за дефицит и остатък, още от 01.07.2024 година огромна част от координаторите ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на снабдител от последна инстанция. Това от своя страна ще провокира сериозна заплаха за финансовата непоклатимост при самите тях и ще предизвика финансова лавина от неустойчивост в бранша. Ситуацията е следващ образец за нарушение на всички предпоставки за обезпечаване на идентични условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на транспарантни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и отнасяне, по-специално в региона на задължението за балансиране (чл.2, ал.1, т.14 от ЗЕ), заключават от АСЕП.  
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР