Около 10,6% от европейците не са успели да поддържат домовете

...
Около 10,6% от европейците не са успели да поддържат домовете
Коментари Харесай

Проучване: След 20 г. половината от домакинствата в ЕС ще могат да си произвеждат енергия

Около 10,6% от европейците не са съумели да поддържат домовете си задоволително топли през 2023 година Това е с 1,3 % повече спрямо 2022 година – нарастване, което акцентира въздействието на рецесията с разноските за живот, в това число по-високите сметки за сила, върху потребителите. През последните години страните от Европейски Съюз се стремят да поддържат страдащите от енергийна беднотия посредством незабавни ограничения, като да вземем за пример схеми за подкрепяне, енергийни ваучери и помощи за отопление. Макар и да обезпечават значимо облекчение за най-засегнатите консуматори, тези ограничения за незабавна интервенция не бяха предопределени за справяне с главните аргументи за енергийната беднотия. За да се случи това, са нужни дълготрайни структурни решения за отбрана и овластяване на потребителите. Точно към това сa стремежите на Европейската комисия при преразглеждането на огромна част от европейското законодателство в региона на Зелената договорка. последните промени в Директивата за енергийна успеваемост и Директивата за енергийни характерности на постройките слагат амбициозни цели, ориентирани към най-уязвимите семейства, изправени пред енергийна бедност;
наскоро бяха признати нови правила във връзка с проектирането на пазара на електрическа енергия, както и във връзка с декарбонизираните газове и водорода, които ще подобрят правата и отбраната на потребителите във връзка с техните доставки на електрическа енергия и газ и ще им дадат опция да вземат участие в прехода към чиста сила и да се възползват от него. Нови права и по-силна отбрана

Реформата на структурата на пазара на електрическа енергия в Европейски Съюз се чака да направи сметките за сила на жителите и предприятията в Европейски Съюз по-независими от краткосрочната пазарна цена на електрическата енергия, която постоянно се дефинира от високите и променливи цени на изкопаемите горива. Въпреки че правната отбрана на потребителите е несъмнено значима, овластените и осведомени консуматори са по-добре готови да ръководят самостоятелното си ползване на сила и сметките си. Новите правила ще дадат на потребителите правото да избират всред разнообразни контракти с опция да имат редом няколко типа контракти за електрическа енергия, които да дават отговор най-добре на другите им енергийни потребности. Това значи да вземем за пример, че потребителят може да има „ контракт с закрепена цена “, който да подсигурява предвидими разноски за главните енергийни потребности на семейството му, и в същото време да има „ контракт с динамична цена “, с цел да зарежда своята термопомпа или електрически автомобил според от това коя част от денонощието електрическата енергия е най-евтина. Същевременно страните от Европейски Съюз ще би трябвало да защитят по-добре, с всички налични средства, уязвимите и енергийно бедните консуматори от спиране на електроснабдяването или газоснабдяването. Успоредно с това се укрепват правата и отбраната на потребителите на газовия пазар, с цел да се подсигурява, че потребителите се радват на пореден, безвреден и елементарен за прилагане опит с доставчиците на газ и електрическа енергия. Енергийни общности и шерване на сила Според изследване на CE Delft до 2050 година към половината от семействата в Европейски Съюз (около 113 милиона) може да имат капацитет да създават сила. Гражданите в ролята си на потребители  са и би трябвало да останат движещата мощ на прехода към чиста и обективна сила в Европа. Поради тази причина Европейска комисия интензивно поддържа овластяването на жителите и общностите за реализиране на европейските цели в региона на енергетиката и климата. Споделянето на сила предлага нов метод към енергийния преход. Той разрешава на жителите, общностите, дребните и междинните предприятия и обществените органи да използват независимо електрическа енергия, създадена отвън обекта, въз основа на партньорски или групови съглашения за шерване на сила. Чрез директното шерване на електрическа енергия между тях потребителите могат да се нареждат по-добре против ценовите съмнения на енергийния пазар, което ги прави по-устойчиви на ценови шокове. В този подтекст енергийните общности провеждат жителите и локалните участници в границите на едно юридическо лице – постоянно кооперация – за създаване на устойчиви енергийни планове, като да вземем за пример възобновяване на здания, централно отопление и изстудяване или произвеждане на газ и електрическа енергия от възобновими източници. Такива енергийни общности могат да донесат обилни изгоди за общността, в това число понижени разноски за сила и зелени работни места. Като част от проекта REPowerEU, по-специално Стратегията на Европейски Съюз за слънчевата сила сложи общата политическа цел до 2025 година сътвори най-малко една учредена на възобновими източници енергийна общественост във всяка община с население над 10 000 поданици, подкрепена от правна рамка и редица начинания в поддръжка на развиването на енергийни общности в целия Европейски Съюз. Освен това неотдавнашната Реформа на устройството на електроенергийния пазар дефинира, даде опция и разшири правото на енергийно шерване към дейните клиенти. Информационната работа на Европейска комисия за научни проучвания и развиване на Общността (CORDIS) е главният източник, представящ резултатите от плановете, финансирани от рамковите стратегии на Европейски Съюз за научни проучвания и нововъведения. Неотдавна тя разгласява пакет с резултати за приобщаващ енергиен преход и за локален преход към чиста сила, в който се показват финансираните от Европейски Съюз планове, подкрепящи жителите и общностите да поемат водеща роля в енергийния преход.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР