Очаквам по всички проекти на Оперативна програма Околна среда 2014 ...

Очаквам по всички проекти на Оперативна програма Околна среда 2014

Министър Сандов: Очаквам по всички проекти на ОПОС 2014 – 2020 г. да се работи с високи темпове

Очаквам по всички планове на Оперативна стратегия „ Околна среда 2014 – 2020 година “ да се работи с високи темпове, да се активизират бенефициентите, тъй че в оптималната степен да съумеят да изпълнят своите задължения.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Борислав Сандов пред участниците в 16-ото съвещание на Комитета за наблюдаване на ОПОС 2014 – 2020 година

Министърът откри форума и акцентира, че е значимо да се направи всичко допустимо за компенсиране на забавянето в някои от плановете, за ускорение на процесите или навременно пренасочване на средства.

„ Най-важната цел на плановете по ОПОС е да подобрят качеството на живот на хората, като обезпечат по-чист въздух, по-добро ръководство на водните ни запаси и отпадъците и опазване на биологичното многообразие “, уточни министър Сандов.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 Галина Симеонова също означи потребността от бързи дейности по реализация на плановете. Тя показа пред членовете на Комитета за наблюдаване отчет за осъществяването на ОПОС през 2021 година, както и индикативна годишна работна стратегия за актуалната година.

Партньорите в мониторинговия комитет разискаха методологии и критерии за оценка на планови оферти по процедури, за които е обезпечено финансиране до края на програмния срок: „ Подобряване на природозащитното положение на степни естествени местообитания посредством закупуване на земи “, Разширяване на системата за ранно предизвестие и обявяване на популацията на равнище локални административни единици и рационализация на Системата за ранно предизвестие и обявяване (СРПО) на органите на изпълнителната власт “ и „ Природозащитното положение на горски естествени местообитания и подкрепяне на екосистемните услуги, предоставяни от горите посредством използване на лесовъдски практики и залесяване “.

Комитетът за наблюдаване утвърди изменение на Оперативна стратегия „ Околна среда 2014 – 2020 година “, както и увеличение на оптималната стойност на плановете по процедура „ Мерки за възстановяване качеството на атмосферния въздух “ за бенефициентите Смолян, Видин, Монтана и Димитровград. Представени бяха резултатите по осъществяването на финансовите принадлежности по ОПОС 2014 – 2020 година, както и осъществените оценки на Програмата.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg