Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада

...
Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада
Коментари Харесай

Пет тренда за икономиките на Плевен и Ловеч

Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада - застаряващо и намаляващо население, относително слаба капиталова интензивност и влошена просветителна конструкция. Въпреки това измежду някои от дребните общини в двете области има положителни образци на възходящо икономическо развиване през последните години. Големите стопански неравенства

Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада - застаряващо и намаляващо население, относително слаба капиталова интензивност и влошена просветителна конструкция. Въпреки това измежду някои от дребните общини в двете области има положителни образци на възходящо икономическо развиване през последните години.

Големите стопански неравенства

Типично за моделите на Северна България, в състава на Плевен и Ловеч влизат общини с доста огромни разлики в нивата на икономическо развиване - макар че в част от тях стопанската интензивност е относително висока, индикаторите на множеството не са позитивни. В състава на Плевен общината с най-висока добавена стойност на човек от популацията е Кнежа - 25 хиляди лева през 2021 година - над 3 пъти повече от регионалния център Плевен, който записва 6.5 хиляди лева на човек.

Причина за това е най-много динамичността на интернационалните пазари на земеделска продукция и в частност на растителни
Всичко за Вашата сватба
масла, които преобладават стопанската система на дребната плевенска община. Отвъд тези с релативно високо равнище на развиване са и общините Червен бряг и Долна Митрополия (4.4 хиляди лева./човек), както и Долни Дъбник (4 хиляди лева./човек). В безусловно изражение най-голяма е стопанската система на регионалния център Плевен - 740 млн. лева, следвана от тази на Кнежа (291 млн. лева.) и Червен бряг - 104 млн. лева Спрямо 2020 година очевидно прогресивен тренд записва Кнежа, където добавената стойност е повишена със 75%, както и Левски - с цели 88%. По-скромен растеж (10%) вследствие на възобновяване на локалното произвеждане и експорт има и Червен бряг, само че останалите общини в състава на Плевен губят добавена стойност и през 2021 година макар бързия растеж в страната като цяло.
Реклама
Структурата на стопанската система на Ловеч е сходна, като тук водачи са Летница (12 хиляди лева./човек) и Троян (7.4 хиляди лв/човек) през 2021 година, а регионалният център Ловеч е с 6 хиляди лева./човек. И в двете водещи дребни общини моторът на локалната стопанска система са предприятия от преработващата индустрия - за Летница водещи са спортните артикули, до момента в който при Троян на напред във времето излизат текстилът, фармацията и обработването на дърво.
Всичко за Вашата сватба
Номинално най-голяма е добавената стойност на регионалния център Ловеч - 245 млн. лева, само че тази на Троян е близо - 209 млн. лева през 2021 година, като няма друга община с над 50 млн. лева размер на локалната стопанска система. За разлика от Плевен обаче множеството общини в състава на Ловешка област записват растеж на добавената стойност през 2021 година - забележими спадове има в Угърчин (-40%) и Ябланица (-29%), а водач по растеж е Априлци (20%), следвана от регионалния център (11%).

Ограничените вложения

С отпадането на рестриктивните мерки и нормализирането на стопанския живот в страната през 2021 година закономерно се регистрира и напредък в капиталовата активност на нефинансовия бранш на двете области. Това обаче надалеч не значи, че капиталовите разноски са разпределени отмерено сред другите им елементи. През 2021 година водач в разноските за дълготрайни материални активи в Плевенска област още веднъж е община Кнежа с 4.1 хиляди лева./човек от популацията, следвана от Белене (2.9 хиляди лева./човек) и регионалния център (2.5 хиляди лева./човек).

Очаквано поради размера на локалните стопански системи, най-вече вложения са осъществени в община Плевен, на стойност 289 млн. лева, както и в Кнежа - 49 млн. лева,
Всичко за Вашата сватба
и Червен бряг - 25 млн. лв.. При общините в Ловеч и през 2021 година капиталовите разноски са по-ниски, като водач тук е Априлци с 3.2 хиляди лева./човек, следвана от Летница и Троян с по 2 хиляди лева./човек. Доколкото Априлци записва над 500% растеж на годишна база, най-вероятно става дума за еднократна инвестиция.
Реклама
От позиция на задграничните вложения заради конфиденциалност данни има за релативно дребен брой от общините в състава на двете области. Лидер тук е Червен бряг с 5.1 хиляди евро на човек от популацията директни задгранични вложения (ПЧИ) с струпване, съсредоточени в огромния цех за подемна техника в общината. От двете области с над хиляда евро на човек с изключение на нея е и община Плевен. Те са и водачите по безспорни стойности - 151 млн. евро ПЧИ с струпване в Плевен и 122 млн. евро в Червен бряг. Част от общините се показват добре в използването на средства от европейските фондове, като Троян и Ябланица са с над 3 хиляди лева на човек от популацията, което ги слага измежду водачите в страната.

Възстановяването на пазара на труда

Следвайки общия тренд, всички общини в двете области демонстрират забележими усъвършенствания
Всичко за Вашата сватба
в положението на локалните си трудови пазари през 2021 година. Единствените общини, при които делът на наетите по трудово и служебно правно отношение измежду популацията на 15 и повече години е намалял през 2021 година по отношение на 2020 година, са Пордим и Никопол в Плевенско, само че и там спадът е алегоричен. При множеството общини подобрението е с 0.5 до 1 пр.п. на годишна база, а най-видимият позитивен тренд е в Червен бряг, където растежът е с 2.1 пр.п.

Разликите в интензивността на пазара на труд в границите на самите области също са огромни - в област Плевен дяловете на наетите варират от 13% в Долна Митрополия до 40% в регионалния център. Различията в Ловеч не са толкоз чувствителни - сред 18% наети в Тетевен и 45% в Летница, като и тук индустриалната община и Троян се показват по-добре от регионалния център.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg