Нов щит, базиран на Machine Learning срещу кибератаки, насочени към ...

Нов щит, базиран на Machine Learning срещу кибератаки, насочени към

А1 с нова услуга за защита на бизнеса от кибераатаки

Нов щит, основан на Machine Learning против хакерски атаки, насочени към инфраструктурата на фирми и обществени организации добави в портфолиото си A1.

Услугата за киберсигурност дава софтуерно решаване, което защищава от офанзиви против крайните устройства в корпоративната мрежа. Чрез Machine Learning високотехнологичното решаване открива и реагира на такива закани, в това число и на непознати по вид-така наречен Zero-day офанзиви.

Бизнес клиентите на А1 могат да разчитат на категоризация на файлове и стратегии по метода на Machine Learning, изясняват от компанията. Създаването на предсказуем модел стартира със събирането на голям брой и многообразие от злонамерени и доброкачествени файлове, въз основата на които системата се самообучава да разпознава в действително време характеристиките им. По този метод отбраната на фирмените компютри, сървъри и виртуални машини е дейна през всички стадии на офанзивата и дава опция да се предотвратят произшествия и да се намалят рисковете. За някои операционни системи технологията дава опция за възобновяване на засегнатата система в положението, в което тя е била, преди да бъде компрометирана.

Целта на А1 е да даде на бизнес клиентите изцяло решаване за отбрана на крайните устройства-лаптопи и компютри, както и на сървъри и виртуални машини, с цел да ги подкрепи в предпазването от хакерски атаки. Услугата Endpoint Protection от А1 започна в миг, в който всеобщата цифровизация, в допълнение ускорена от пандемията от Коронавирус-19, докара, наред с множеството изгоди, и до растеж на киберпрестъпленията против интелектуалната благосъстоятелност на бизнеса в международен мащаб.

Сигурността на крайните устройства закупува все по-огромна значимост, поради обстоятелството, че няма бранш от стопанската система, който да е отвън заплаха. В международен мащаб в финалната година бройката на хакерските атаки в областта на опазването на здравето се увеличи с 49%  и по този начин бяха компрометирани данните на 41,4 милиона пациенти. При веригите за бързооборотни артикули и доставки кибернападенията отбелязаха растеж от 78%, а при просветителните институции в Европа – 24%. Според статистиката 16% от хакерските атаки са насочени към обществения бранш – държавни организации и фирми, предоставящи комунални услуги, 15%-против фирми в областта на опазването на здравето, а други 10% към финансовия бранш. 

Щетите, които хакерските атаки предизвикват, обгръщат от закъснение или изцяло блокиране на работата на инфектираните компютърни системи, през кражба на персонални данни, до заличаване на информация. Други евентуални сюжети са появяването на дисплея на чиновниците на нежелани рекламни материали по време на сърфиране в интернет, което води до понижаване на успеваемостта на работа и изцяло закъснение на системите. Проучванията показват, че главните случаи на заразяване със злотворен код (malware) посредством инсталиране, се дължат на дейности, въпреки и неволни, на самите консуматори. До евентуална заплаха могат доведат визитите на уебстраници с нелегитимно наличие, отварянето на прикачени файлове или линкове към имейли от непознати податели, както и свалянето на инфектирани файлове от интернет.

Моделът „ като услуга “, по който А1 оферира решаването, оказва помощ на фирмите да спестят вложения в инфраструктура и в същото време им дава еластичност за скалиране на обсега в синхрон с разрастването на активността.

Източник: manager.bg