„Ние в ролята си на предприятие в общината, което трябва

„Ние в ролята си на предприятие в общината, което трябва ...

Арх. Георгиев, „Софияплан“: Общата ми работа с управленския екип в СО е „задънена улица“


„Ние в ролята си на предприятие в общината, което трябва да съветва общинските съветници, да им предлагаме решения, политики. Голяма част от тях биват приети - гласувани и одобрени, и след това не се изпълняват. Това можем да кажем за „Визия за София“, за Плана за устойчива градска мобилност, „Град за хората“ и такива неща, които си остават едно добро пожелание и не намират приложение в практиката“, разкри той.Предвид че отговорност решенията да се реализират носят кметът и неговата администрация, арх. Георгиев няма логично обяснение за това поведение.„Може би не разбиране на важността на тези неща, може би наличието на други приоритети. В никакъв случай липсата на капацитет е обяснението - има способни хора и голяма администрация, които могат да работят в тази посока“, отбеляза той.Към подаването на оставка арх. Георгиев е бил подтикнат от решение на СОС от миналата седмица, което илюстрира „абсурдността на ситуация“ и показва неразбиране на работата на „Софияплан“.„С това решение на нас се прехвърлиха отговорности за координация по изпълнението на общинските планове и стратегии. Беше казано, че трябва да координираме и ключовите проекти на общината, което е абсурдно, защото нашата работа е да анализираме и предлагаме политиките на Общинския съвет, а работа на кмета и неговия екип е да ги прилага. Тоест, изведнъж ние трябва да контролираме работата на заместник-кметовете по ключовите проекти“, обясни той.По думите му липсват и инструменти, с които от общинското предприятия биха могли да задължат когото и да е било да направи каквото и да е - общинската йерархия не предполага „Софияплан“ да издава заповед някой да си свърши работата.В продължение на два месеца арх. Георгиев и екипът му са търсили възможност проблемите да се дискутират със столичния кмет „вътрешно, без да се правят нещата публични“.„Никаква реакция, просто нямаше реакция. Имаше една-единствена среща с общински съветници, която дойде в твърде късен момент, след като си бяхме изложили позицията публично“, допълни той.

Източник: frognews.bg