Необходимо е приемането на закон за личния фалит на гражданите. ...

Необходимо е приемането на закон за личния фалит на гражданите.

Ще се сложи ли край на вечния длъжник у нас?

Необходимо е приемането на закон за персоналния банкрут на жителите. В момента в България има законодателство за оповестяване на комерсиално сдружение в неплатежоспособност, само че няма опция банкрут да обяви елементарен човек. В това отношение страната ни изостава и е измежду малкото, които нямат такова законодателство. Това излиза наяве от отчет на специалистите от Съвет по стопански и обществени политики (СИПП) на тематика ": Социални измерения и стопански резултати ". 

В разбора си от СИПП са изследвали практиката в редица страни от целия свят. Каквито и разновидности за оповестяване на банкрут на жители да са въвели, има някои присъщи особености, които го отличават от оповестяване на компания в неплатежоспособност. За разлика от комерсиалното сдружение, което приключва съществуването си с края на производството по неплатежоспособност, при хората животът не престава и след оповестяването им във банкрут. Освен това за оцеляването на хората и осигуряването на обичайните им житейски действия законът нормално показва кръг от имущества, до които кредиторите нямат досег. В момента у нас това е да вземем за пример главно жилище, което не е над избран размер, както и персонални движимости и мебелировка.
10-годишната отминалост на задълженията има клопки-ето кои ще пострадат
Законът за 10-годишна безспорна отминалост може да бъде заобиколен предизвести арбитър Андрей Георгиев от районният съд в София от ефира на b...

Българите имат интерес към тематиката за персоналния банкрут, само че тя занапред би трябвало да бъде дискутирана и разяснявана, защото има огромна неизясненост по тематиката и недостиг на информация. Според изследване на организация " Тренд " близо 2/3 (62%) от сънародниците ни не знаят какво съставлява Законът за персоналния банкрут. Изключително значимо е по какви разпоредби ще се случва персоналният банкрут, защото той може да има както позитивни, по този начин и отрицателни резултати, предизвестява икономистът Владимир Сиркаров.

Бъдещият закон за персоналния банкрут би трябвало да помогне на физическите лица, които изпадат в тежко финансово състояние, само че без да пречи на стабилността на финансовата система. " Когато вършим закон, който пази длъжника и маха тази безумна обстановка с безконечния дебитор, би трябвало да имаме поради, че не можем да слагаме финансовия бранш в сложната обстановка да не може да си събира вземанията, тъй като можем да сложим под риск нашите спестявания ", означава сътрудника му Кузман Илиев.

В страните, където е организиран фалитът на жители, има и разпоредби и за отчасти или цялостно освобождение от отговорностите посредством преструктуриране, съглашения с кредитори и други Целта е човек за може да стартира живота си на чисто и да не бъде безконечният дебитор. Едно законодателство за персоналния банкрут ще има въздействие против доста хора и бизнеси, показва Владимир Сиркаров.

Обявяването на жител в неплатежоспособност включва и налагането на разнообразни ограничения върху него, с които се цели той да бъде порядъчен и превъзпитан, като да вземем за пример получава ограничаване или възбрана да прави действия, да заема длъжности, намалява се кредитният му рейтинг и други, написа вестник " ".

Законите нормално съдържат и избран честен детайл, т.е. регистрират аргументите за несъстоятелността-наистина ли е зародила в естествения ход на активността, наистина ли е разследване от рискови дейности и покупко-продажби, злоупотреби и престъпления, приложимост на алкохол, хазарт или други сходни. 
Ковачева: Проблемът с " безконечния дебитор " не е решен, само че се направи първата стъпка
„ Сега се прави първа стъпка за решаването на този казус с безконечния дебитор с въвеждането на тази безспорна отминалост. Важно е. Надя...

Ако бъде направено популистко законодателство, ще станем очевидци на едно оскъпяване на процеса и спад на икономическата интензивност. Много е значимо при построяване на целия законодателен пакет да се вземе поради моралният детайл при отчитане на това по какъв начин човек изпада в персонален банкрут, изяснява Кузман Илиев.

Процесът по оповестяване на жител в неплатежоспособност най-постоянно се води от лице, назначено от съда, да вземем за пример от синдик. В този развой синдикът движи всички покупко-продажби на длъжника. Нещо повече, покупко-продажби на длъжника, осъществени в избран срок преди да стартира процедурата за оповестяване в неплатежоспособност може да бъдат анулирани, с цел да може кредиторите да си съберат парите. В някои страни може да бъдат анулирани покупко-продажби, подписани до две години преди оповестяването във банкрут, като да вземем за пример отвод от завещание, подаяние, както и покупко-продажби, които облагодетелстват единствено част от кредиторите.

Почти на никое място няма вид за цялостно освобождение от задълженията. Обикновено длъжниците не могат да се освободят от заплащането на налози, държавни такси и прехрана. Но може да се налага мораториум на заплащанията, т. е. кредиторите да не могат да минават към наложително събиране на вземанията си. 

Според отчет на Европейската комисия, въвеждането на персоналния банкрут на жители в страни като България, Румъния, Гърция и Хърватия може да докара до повишение на Брутен вътрешен продукт с 3% и на заетостта с 2 на 100. 

 

Още от ОБЩЕСТВО:

Източник: actualno.com