Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 1 април 2022 ...

Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 1 април 2022

155 лв. ръст на стартовата учителска заплата

Най-малко 1415 лева става учителската заплата от 1 април 2022 година

Това е нарастване със 155 лева или с 12,3 на 100 по отношение на настоящия стартов размер. Със същия % се подвигат и останалите минимални хонорари на педагогическия личен състав в междинното обучение. Средно с толкоз ще се покачат и самостоятелните работни заплати на преподавателите в детските градини и учебните заведения.

Това е записано в анекса към настоящия групов трудов контракт за системата на предучилищното и учебното обучение, който подписаха през днешния ден министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и обществените сътрудници в междинното обучение.

Еднакво с учителските заплати са усилват възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „ Информационни и информационни технологии “, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по тип спорт в детските градини и учебните заведения.

С 10% по-скъпо ще се заплащат лекторските часове над наложителния преподавателски норматив. Техните стойности са разнообразни според от добитата образователно-квалификационна степен. 9,35 лева на час ще получават учителите с тапия за бакалавър или магистър, 6,93 лева на час ще се поставят на педагогическите експерти със приблизително обучение.

Възнагражденията на непедагогическия личен състав се обвързват с минималната работна заплата за страната. Помощник-готвачите, помощник-възпитателите и други сходни на тях длъжности ще получават най-малко 105% от минималната заплата или 745,50 лева.; готвачите, огнярите, охранителите, помощник-възпитателите и други сходни – минимум 110% от минималната заплата или 781 лева.; домакините, касиерите, техническите секретари и други сходни – най-малко 115% от минималната заплата или 816,50 лева За счетоводителите, основните счетоводители, библиотекарите и други сходни се плануват заплати, не по-ниски от 125% от минималното заплащане или 887,50 лева

Отпадат спомагателните 10 дни заплатен отпуск след боледуване от COVID-19, които до момента можеха да употребяват всички работещи в просветителни институции. Вместо тях след ковид педагогическите експерти получават правото на спомагателни профилактични прегледи, съвещания и/или проучвания в границите на Национална стратегия „ Профилактика и рехабилитация на педагогическите експерти “, която се чака да бъде продължена и през тази година.

Остават двата спомагателни дни заплатен отпуск при имунизиране. Те към този момент ще могат да се употребяват единствено в деня на имунизацията и на идващия ден.

Минимални заплати на педагогическия личен състав

До 31 март 2022 година От 1 април 2022 година

Учител 1260 лева 1415 лева

Старши преподавател и старши педагог 1300 лева 1460 лева

Главен преподавател и основен педагог 1350 лева 1516 лева

Заместник-директор 1420 лева 1595 лева

Директор 1535 лева 1724 лева

Анекса към груповия трудов контракт за системата на предучилищното и учебното обучение можете да видите

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg