Намалението на населението в България е драстично в последните 10 ...

Намалението на населението в България е драстично в последните 10

България е изгубила над 844 000 души за 10 г.; Видин е останал без 25% от хората си

Намалението на популацията в България е фрапантно в последните 10 година поради високата смъртност, ниската раждаемост и емиграцията на дейните хора в чужбина.

Област Видин е изгубила съвсем 25% от популацията си и към този момент се приближава до броя поданици на някой от 24-те региона на София-град.

83 от общо 265 общини в България са с по-малко от 6000 души население, а в някои от тях като Трекляно се падат по по-малко от двама души на квадратен километър повърхност (за съпоставяне - този коефициент за плътност на популацията е 3135 в град Пловдив).

България застарява, а на всеки 100 души от работоспособното население се пада грижата за 60 пенсионери или деца.

Хората над 65 година са 1,533 млн. души, до момента в който тези под 14-годишна възраст са 918 000.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4%. Спрямо 2011 понижава с 958 501, или с 19.1%.

Това демонстрират данните на Национален статистически институт от националното броене на популацията, което живее всекидневно на територията на България. Статистиката обгръща единствено непрекъснатите поданици в страната, а не всички хора с българско поданство, които живеят и тук, и в чужбина.

Към 7 септември 2021 година в България има 6 519 789 души, от тях - 51,9% са дами, а 48,1% са мъже.

Само за една година - 2021 - негативният натурален приръст е достигнал до - 90 317 души (разликата сред броя на новородените и броя на умрелите българи) поради тежките последствия от Covid-пандемията.

Най-голяма по мярка остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от популацията на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от популацията на страната.Най-малка загуба на население има в областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

В районен аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. Делът на популацията в дейна възраст (15 - 64) е най-голям в област София (столица) - 65.8% от популацията на региона.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и
Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Най-малко младежи " заместват " излизащите от трудоспособна възраст хора в Смолян и Кърджали. Там съотношението сред младежите на възраст 15-19 година и хората сред 60-64 в предпенсионна възраст е 41 / 100. Най-благоприятен е този коефициент в Сливен (79), Варна (71) и София-столица (70).

99,1% от популацията, което живее в България, са български жители - от тях 0,5% са с двойно поданство.

Общо 10 549 жители на страни от Европейски Съюз живеят непрекъснато у нас - най-вече са хората от Германия, Гърция и Италия.

49 453 жители на трети страни живеят в България - малко под 17 500 от тях са руснаци. 6163 жители на Украйна също са избрали България за собствен дом съгласно данните към септември 2021 година Техният брой към този момент се усили поради експлоадирането на войната.

Почти всеки трети чужденец живее в София. Останалите са разпределени в областите Варна, Бургас и Пловдив.

Източник: boulevardbulgaria.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg