Нагнетяването на природен газ в европейските подземни газохранилища продължава като ...

Нагнетяването на природен газ в европейските подземни газохранилища продължава като

Европейските газохранилища са запълнени почти до 60 %, ПГХ Чирен“ – до 35.27 на сто

Нагнетяването на природен газ в европейските подземни газохранилища не престава като към 3 юли те към този момент са запълнени до 59.43 % или 660.1979 TWh при ритъм от 0.46 %. Това излиза наяве от асоциацията на операторите на газохранилищата в Европа – GIE. Разбира се, равнището на всяко от газохранилищата на 19-те страни от Европа, които разполагат с такива уреди е друго по размер. Освен това някои от страните, като Германия, Австрия, Чехия и други да вземем за пример, разполагат с по няколко газохранилища. Единственото газохранилище, запълнено до 100 % е това на Португалия – 3.719 TWh. След нея се подрежда Полша – 97.47 % или 35.4887 TWh. Към момента обаче там газовите доставки ще бъдат затруднени. Причината е прекратяване на доставките на газ през газопровода „ Ямал-Европа “ от Германия за Полша за два дни поради ремонтни действия по компресорните станции, по данни на немския оператор Gascade. На уеб страницата на компанията се прецизира, че преносът на гориво през Географска информационна система „ Малньов “ в източно направление няма да се прави от през днешния ден до седми юли. Дания е третата страна и най-вече нагнетено синьо гориво – 80.48 % или 7.4284 TWh. След нея се подреждат Испания – 72.52 % (25.5626 TWh) и Чехия – 70.18 % (30.7205 TWh). Сред страните с над 60 % запълнени газохранилища са Белгия (61.22 % или 5.327 TWh), Франция (64.2% или 84.4948 TWh), Германия (62.27% или 151.204 TWh), Италия (60.72 % или 117.4575 TWh) и Словакия (61.77 % или 22.2663 TWh). При останалите страни запълването варира сред 54 % и 46 %. Това не се отнася само за България и Хърватия. Газохранилището в Хърватия е запълнено до 32.94 % или 1.5722 TWh, само че страната разчита на LNG терминал, тъй че обстановката там наподобява по-лесно контролируема от тази в България. Подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен) е запълнено до 35.27 % или 2.0468 TWh. След четири следващи дни на нагнетяване, от два дни процесът още веднъж е стопиран на нула, евентуално в изчакване на следващи партиди синьо гориво. В съпоставяне с 5 юли 2021 година ПГХ „ Чирен “ въпреки всичко е с по-висок размер на запълване, само че тогава страната ни разчиташе на регулярни доставки на съветски газ при цени по двустранния контракт с „ Газпром “. За отбелязване е, че все още няма никаква изясненост по това на каква цена се нагнетява синьо гориво, а това слага бизнесът в усложнение за установяване на разноските си.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg