Надолу вървят и лихвите по потребителските заеми, които са намалели

...
Надолу вървят и лихвите по потребителските заеми, които са намалели
Коментари Харесай

Лихвите по кредитите за покупка на имот продължават да падат

Надолу вървят и лихвите по потребителските заеми, които са намалели с 0.93 прочие п. до 8.67%, а годишният % на разноските (ГПР) по тях – с 0.92 прочие п. до 9.21%. Средният лихвен % по другите кредити6 в левове се покачва с 0.33 прочие п. до 4.23%.

Поскъпват обаче заемите за Работодатели и самонаети лица и то с 0.44 прочие п. до 4.19%. Минимално намаляване на лихвата има и при овърдрафта до 14.74%, само че се качва тази по кредитните карти, отвън безлихвения гратисен интервал, с 0.06 прочие п. и към този момент стига 21 на 100.

В същото време бизнесът тегли по-скъпи заеми до 1 млн. евро, като лихвата по тях се покачва с 0.02 прочие п. до 4.22%, а по тези над 1 млн. евро се намалява с 0.47 прочие п. до 4.28%. Средният лихвен % по заемите до 1 млн. евро, контрактувани в евро, спада с 0.40 прочие п. до 5.14%, а по заемите над 1 млн. евро – с 0.88 прочие п. до 4.93. През януари 2024 година междинният лихвен % по овърдрафта в левове нараства с 0.04 прочие п. до 3.61%, а по овърдрафта в евро остава на равнище от 5.43%.

Сериозно понижение регистрира Българска народна банка при лихвите по спестяванията на жителите. Като за депозити в лв. междинната рента спада с 0.21 прочие п. до 0.74%, а по тези в евро – с 0.35 прочие п. до 1.06%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на равнищата си от 0.01%.

Средните лихвени проценти по депозитите, контрактувани за прилагане след предупреждение в левове и в евро се резервират на равнищата от предходния месец надлежно 0.10% и 0.15%.

Незначителен растеж има при лихвите по влогове на компаниите, като за тези в евро тя е към 2.31%, а по тези в евро понижава с 0.02 прочие п. до 2.87%. Средният лихвен % по овърнайт-депозитите в левове спада нищожно до 0.03%, а по тези в евро остава на равнище от 0.08%.
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР