Над 22 на сто от работещите без трудов договор са ...

Над 22 на сто от работещите без трудов договор са

Над 22% от работещите без трудови договори са в ресторантьорството и хотелиерството

Над 22 на 100 от работещите без трудов контракт са в ресторантьорския и хотелиерския отрасъл, оповестиха от Изпълнителна организация " Главна ревизия по труда " (ГИТ).

В срока юли-септември инспекторите по труда са направили 1287 инспекции в обекти в морските курорти на територията на областите Бургас, Варна и Добрич.

Работещите в тестваните обекти са 37 135 лица, а открити са 6986 нарушавания.

Запазва се наклонността най-огромен порцион да заемат нарушаванията на наредбите, обвързвани с работното време-897.

По време на акция са открити 163-ма работещи без трудови контракти, а 38 жители на трети страни са полагали труд без позволение за досег до маркета на труда у нас.

Контролът в хотелиерството и ресторантьорството е измежду акцентите в активността на ГИТ, защото анализите на резултатите показват, че те са рискови по повод използването на трудовото законодателство и в частност потреблението на недеклариран труд.

За деветте месеца на 2021 година в двете действия са осъществени 4334 инспекции, което е 14 на 100 от всички. Установени са 21 978 нарушавания.

От тях обвързваните с осъществяването на трудовите правоотношения са 12 595, а по осигуряването на здраве и сигурност при работа – 9280.

Повече от 22 % от всички открити случаи на работа без трудов контракт за срока са полагали труд в обекти от ресторантьорството и хотелиерството. В двете стопански действия са полагали недеклариран труд 487 лица при 2223 открити случаи общо .

От ГИТ припомнят на служащите и чиновниците, че с цел да бъдат предпазени техните трудови и осигурителни права, би трябвало да имат подписан писмен трудов контракт, записан в Националната организация за приходите.

Работодателят е задължен, преди да стартират работа, да им връчи образец от трудовия контракт, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Национална агенция за приходите и копие от длъжностната характеристика.

Източник: mediapool.bg