На всеки 10 секунди по двама души в света се ...

На всеки 10 секунди по двама души в света се

На всеки 10 секунди по двама души в света се разболяват от диабет

На всеки 10 секунди по двама души в света се разболяват от диабет , а един умира от затрудненията, свързани с заболяването. Броят на болните от диабет в България е над 503 000. Над 537 млн. възрастни (20-79 години) страдат от диабет в света. Предвижда се до 2030 година броят им да нарасне до 643 млн., а до 2045 година - до 783 млн . души.

Тази статистика бе предоставена на извършената осведомителна среща на тематика " Живей свободно с диабет ".

Лектори на събитието бяха проф. доктор Мая Константинова , ръководител на Българското национално съдружие по детска ендокринология и доцент доктор Радка Савова , шеф на Клиника по диабет в СБАЛ по детски заболявания " Проф. Иван Митев ".

По данни на СЗО от 2017 година хората с диабет вид 1 в международен мащаб са над 9 млн., като по-голямата част от тях живеят в страни с висок приход.
 Заради затлъстяването проучванията за диабет влизат в профилактиката на деца
Заради затлъстяването проучванията за диабет влизат в профилактиката на деца

Кръвна картина на 7 година, 10 година, 13 година, 16 година и кръвна захар и холестерол за децата на 16 година

В момента в България има утроена заболеваемост от диабет вид 1 при децата в съпоставените с 80-те години на предишния век. За цялата страна децата с тази диагноза са сред 1500 и 2000, а в профилираните клиники в гр. София се следят към 800 деца, сподели доцент Савова.

Тип 1 захарен диабет е актуалната формулировка на познатия по-рано инсулинозависим диабет при децата и младежите. Това е положение на остро зародил тежък инсулинов недостиг вследствие на автоимунно разрушение на произвеждащите инсулин островни В-клетки в панкреаса. Недостигът на инсулин води до прогресивно утежняване на обменните процеси. Това води до високи стойности на кръвната глюкоза, обезводняване и струпване на кетони - така наречен диабетна кетоацидоза, която е животозастрашаващо положение.

Според проф. доктор Мая Константинова, ръководител на Българското национално съдружие по детска ендокринология, за миналия 100-годишин срок от началото на инсулиновото лекуване науката и практиката са минали дълъг и сполучлив път .

В България са налични съвсем всички инсулинови препарати, употребявани в международната процедура . Тя разясни, че освен типа на инсулина, само че и метода на неговото приложение води до предотвратяване от късните затруднения на диабета, които могат да обиден очите, бъбреците, сърцето, нервната система и действително всички останали органи. Това е от основно значение за децата и подрастващите с диабет.

Прогнозата на живота при диабет се дефинира от положителното лекуване и надзор, зависещи от достъпа до разнообразни по деяние инсулинови препарати , опциите за разбор на глюкозните равнища (чрез тест-ленти или най-добре посредством глюкозен сензор) и актуалните инжектиращи устройства - инсулинови химикалки и инсулинови помпи.

Сензорите за непрекъснато наблюдаване на диабета обезпечават непрестанен надзор на равнищата на кръвната захар .
 НЗОК ще реимбурсира напълно новия уред при диабет вид 1
НЗОК ще реимбурсира напълно новия уред при диабет вид 1

Той мери кръвната захар без убождане

Новите технологии оказват помощ за живота на хората с диабет. Сензорите за следене на кръвната захар демонстрират ясно резултата от инсулина, храната, спорта и други, което е основа за самообучението и самоконтрола на пациентите , а също по този начин вършат живота им предвидим и следен. Те са съвременна портативна технология, която следи и предава равнището на кръвната захар на всеки 5 минути.

Устройството се слага на уместно място на тялото на пациента и посредством специфична технология може да се свърже с няколко мобилни устройства - телефон, таблет или компютър . При някои от най-съвременни устройства тази информация може да бъде споделена с мобилните устройства на най-близките членове на фамилията. При внезапна смяна (покачване или спад) на кръвната захар технологията сигнализира пациента по-рано, с цел да има време да предприеме нужните ограничения и да се понижи заплахата от значими произшествия. По този метод родителите на децата с диабет могат непрестанно да наблюдават равнището на кръвна захар на своето дете, като датчикът е подобаващ даже за новородени .

Инсулиновите помпи обезпечават най-физиологичното дозиране на инсулина, като употребяват препарати с минимална вариабилност в действието им . Също по този начин помпата изисква единствено една доза инсулин на 72 часа (докато настъпи промяна на инфузионния комплект). Тя е по-точна и прецизна от общоприетото използване на инсулин, което води до усъвършенстван надзор, понижен риск от тежка хипогликемия и потребност от незабавна здравна грижа, твърдят медиците.
 Сензорите - главен проблем при следене на деца с диабет
Сензорите - главен проблем при следене на деца с диабет

Критериите за определяне на датчици родителите считат за дискриминационни

Пациентите имат компликации за реимбурсиране на помпи и датчици, призна проф. доктор Мая Константинова. Така да вземем за пример протокол може да бъде издаван единствено от избрани от НЗОК комисии в университетските лечебни заведения в София, Пловдив, Варна и Плевен , като пациентите са задължени да стартират лекуване с инсулинова помпа само в посочените центрове. Също по този начин пациентите с отличен надзор (с равнища на гликиран хемоглобин <7%), които досега закупуват датчиците си сами , са лишени от опцията от реимбурсация заради условието на НЗОК равнищата на гликиран хемоглобин да са >7%, сподели тя.

За 50 година през Клиниката по диабет в СБАЛ по детски заболявания " Проф. Иван Митев " са минали за лекуване над 4900 деца, сподели доцент доктор Радка Савова. Там е единственото независимо профилирано поделение за образование на родители и деца със захарен диабет . Благодарение на непрекъснатото образование и постигнатия надзор на болестта, България се подрежда измежду първите 15 страни в Европа като достижения в лечението.

Източник: news.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg