На воден стрес в Европа са подложени 30% от населението

...
На воден стрес в Европа са подложени 30% от населението
Коментари Харесай

Новата икономика: Синята сделка може да се окаже повратна точка за Европа

На воден стрес в Европа са подложени 30% от популацията и 20% от територията. В международен мащаб възходящият дефицит на воден запас, заради климатичните промени и разхищението на вода, заплашва да принуди над 1 милиарда души да мигрират. Това съобщи ръководителят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, откривайки конференцията на високо ниво „ Интелигентно ползване на водни запаси и Синя дипломация “. Една от функционалностите на водните запаси е задоволяването потребностите на семействата, само че извънредно значимо е смисъла им за промишлеността, енергетиката и селското стопанство, акцентира той.

„ Постигането на стабилно и дейно ръководство на водите, наред с намаляването на засушаването и дефицита на вода, е допустимо единствено с използването на интегриран метод, съгласуван с новата климатична действителност на европейско и международно равнище. Този метод би трябвало да бъде съгласуван с националните специфики на всяка страна “, това съобщи заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. По думите ѝ България поставя старания да отрази въздействието на промените на климата и да планува ограничения за акомодация и намаляване в интелигентното ръководство на водите на национално равнище, в това число ръководство на комплексите от значими язовири, проекти за ръководство на речните басейни, проекти за ръководство на риска от наводняване и други

Ключово за реализиране на задачите
Източник: manager.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР