На 7-ми декември в Държавен архив – Плевен беше открита ...

На 7-ми декември в Държавен архив – Плевен беше открита

Държавен архив - Плевен представя изложбата Стари балкански фотографии

На 7-ми декември в Държавен списък – Плевен беше открита изложбата " Стари балкански фотографии ", която е направена взаимно от Държавна организация „ Архиви “ на Република България и Държавния списък на Република Северна Македония.

Изложбата ни дава опция да се върнем някога с цел да не забравяме съдбините на нашите предшественици. Тя насочва вниманието ни към фотографията като значим документ и важен очевидец, посредством който можем да забележим наново всички тези лица, които в миналото са били част от всекидневието.

Фотографията се е появила през 1839 година и става единствения образен очевидец на човечеството. Тя дава опция то да бъде увековечено.

Споменът за миналите събития е извънредно значим, само че е ясно, че той не може да остане непрекъснат. И тук е мястото да подчертаем основната роля на архивите по света, да поддържат спомените на една страна – живи, означи шефът на Държавен списък - Плевен Маринела Йорданова.Изложбата се състои от 25 табла с фотографии от втората половина наXIXв.до тридесетте години наXXв.

В 12 табла, Държавният списък на Република Северна Македония показва историята на всекидневния обичай със 108 фотографии от архивните фондове на Централното ръководство и отделите в Битоля, Велес, Скопие и Прилеп. Те обгръщат тематиките: архитектура, остарели занаяти, селско стопанство, ежедневни събития, национални носии и бродерии, съвременни градски костюми, младоженци и сватбари, публични събирания и обучение.

Държавна организация „ Архиви “ на Република България взе участие също със 108 фотографии, съхранявани в Централен държавен списък в София и в държавните архиви на Велико Търново, Пловдив, Варна, Габрово, Ямбол, Сливен, Смолян, Добрич, Хасково, Видин, Търговище, Русе, Кърджали, Благоевград, Враца, Перник, Разград, Бургас и Плевен. Те са групирани в следните тематики: градове, села, занаят, обичай, облекло, на пазар и празници. Включените фотоси са на известни фотографи.

В двете витрини по средата на залата са изложени истински документи съхранявани в Държавен списък – Плевен, като: Панорамна фотография на Плевен от 1920 година и пощенски картички с изгледи от остарелия Плевен от 1931 година

Изложбата ще гостува на Държавен списък – Плевен до края на 2022 г.

Източник: dnews.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg