Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж ...

Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж

Историите ON AIR: От мълнията до тока

Може би всеки от нас си е задавал най-малко един път въпроса - по какъв начин би живял, в случай че няма ток. За актуалния човек неналичието му е синоним на неприятен ден. Всичко работи с електричество - осветяване, отопление, връзки. Електроенергията ни икономисва време, труд и старания, които хората, живели преди 20-ти век, са полагали всекидневно. Колкото повече напредва научно-техническият напредък, толкоз по-зависими ставаме от нея. Енергетиката постоянно е най-уязвимият бранш, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко, обвързвано с нея, е част от националната сигурност.По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години, социалистическа България изнася електричество, с цел да печели твърда валута. Това постанова в цялата страна да се вкара режим. Правят се графици, редуват се квартали, с цел да е заслужено за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран през два часа. Погледната от Космоса страната ни тогава припомня за дискотека. "Така е организиран актуалният свят, че сега в най-голяма степен енергията, която употребяват всички, е електрическата. Количеството употребявана ел. енергия на глава от популацията е индикатор за равнището на развиване на страните. Най-развитите употребяват доста повече, в сравнение с тези, които са в по-изостанало социално-икономическо отношение. Затова количеството на употребяваната електрическа енергия е в директна корелационна взаимозависимост със стандарта на живот ". Това споделя проф. доктор инж. Тотьо Тотев от Техническият университет в София.С развиването на елекрониката, зависимостта от тока е все по-голяма, а вложенията в постоянна и качествена инфраструктура - наложителни . Междувременно развитите страни образоват жителите си какво да вършат при неочаквана и дълготрайна щета на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 година Австрия ревизира готовността си за деяние при възможен срив на електроснабдяването.Германската Федерална работа за отбрана на популацията популяризира видеоклип с указания, в случай че дълго време в цели райони има проблеми с доставките на ток и газ. В сходен случай се постанова връщане към остарелия, пропуснат метод на живот.Електричеството не е изобретено, то съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, с цел да открие метода, по който се поражда и по какъв начин да се създава. През 18 век американският академик Бенджамин Франклин прави опит по време на стихия с ключ и хвърчило. Той потвърждава, че мълнията е електрическо събитие. Следват 100 години, в които физици и откриватели от цялостен свят работят в тази област, с цел да получат електрическата енергия, такава каквато я познаваме през днешния ден. Ученият, който озарява целият свят с електричество, е американският откривател от сръбски генезис Никола Тесла . Благодарение на него токът към този момент е наличен за всички. Като огромен природозащитник, той се тревожи, че човечеството бързо изчерпва естествените запаси и насочва опитите си към способи, които употребяват естествената енергия от земята и небето. "Тесла можем да кажем, това е Стив Джобс на 19-и век. Той основава електрическите апарати, които в този момент ние използваме при генериране и предаване на електрическа енергия. Показва, че изменчивият ток доста по-ефективно разрешава производството да се концентрира в една мощна електростанция надалеч от града. И към този момент тази енергия да се придвижва на огромни дистанции до крайните консуматори ". Това показва проф. дфзн Виктор Иванов, началник катедра "Обща физика " във Физическия факултет на Софийския университет "Св.. Климент Охридски ".Американският бизнесмен Джордж Уестингхаус става главен спонсор на Никола Тесла. През 1895 година те построяват на Ниагарския водопад първата електроцентрала, която действа напълно въз основата на изменчив ток. До този миг генераторите за електричество са разполагани покрай домовете на потребителите.По времето, когато Тесла създава концепцията за изменчивия ток, немският физик Хайнрих Херц открива радиовълните. След това италианският откривател Гулиелмо Маркони реализира радиопредаване. Тесла схваща за големия капацитет на електромагнитните талази за предаване на информация на далечно разстояние и стартира да работи по концепцията за преместване на електрическа енергия по безжичен път. "В Колорадо Спрингс той построява мощен генератор на електромагнитни талази, който разрешава приемане на милиони волтове в сферата на мегахерцовия диапазон. Целта му е била също тъй да съобщи енергия от Америка до Париж, само че това не се получило ", изяснява още проф. Виктор Иванов. "Огромният генератор на Тесла все отново съумява да зареди 30 електрически крушки на разстояние 15 благи от Колорадо Спрингс, които не са били свързани към нищо. Светкавиците създадени при този опит са доста мощни. Гърмът пронизителен. Всички конете, които се намират в региона, стартират да подскачат поради металните си подкови. И все отново, аз мисля, че в тази ситуация нямаме напълно директен транспорт на електрически заряд, а това се е случило поради електромагнитната индукция - преместване на енергия посредством талази ", сподели проф. дфн Албена Паскалева, заместник-директор на Института по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките. Дори след преодоляването на електричеството учените не стопират да търсят нови способи за производството му. Вече има планове за генериране на енергия от фотоволтици в Космоса, посредством ориентиране на вързоп от микровълни към Земята. Трудностите към този миг обаче са извънредно доста и по тази причина концепцията към момента е единствено в областта на фантастиката. Вижте кино лентата на Миглена Георгиева във видеото.

Източник: bgonair.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg