Министерството на младежта и спорта извърши в спешен порядък днес

...
Министерството на младежта и спорта извърши в спешен порядък днес
Коментари Харесай

През 2020 г. бившият министър Красен Кралев е издадал безсрочен лиценз на БФС

Министерството на младежта и спорта извърши в незабавен порядък през днешния ден инспекция на документите по лицензирането на Българския футболен съюз поради големия публичен интерес по тематиката.

Резултатите демонстрираха, че на 23.01.2020 година със заповед на тогавашния министър Красен Кралев е публикуван неопределен лиценз на БФС. В последователен ред откритите обстоятелства са следните:

28.10.2019 година – Издадена е заповед от министър Красен Кралев, с която се назначава инспекция на договорите за финансиране на БФС за интервала 2015 година – 2018 година В заповедта няма период, в който да бъде осъществена инспекцията.

20.01.2020 година – Заповедта се променя, с цел да се промени съставът на проверяващите.

06.03.2020 година – Изготвен е отчет от осъществена инспекция на финансиранията на БФС за интервала 2015 – 2018 година Оповестяват се данни от инспекцията на 11 контракта за общо 5 642 000 лева

09.04.2020 година - Към този отчет е предоставено допълнение, от което е видно, че БФС следва да възвърне по сметка на ММС 142 766 лева, защото сумата не се признава като оправдано изразходвана по един от договорите.

09.04.2020 година – ММС изпраща писмо до Михаил Касабов, представител на БФС. С писмото се дава 7-дневен период за възобновяване на сумата от 142 766 лева по сметка на ММС. В случай на несъблюдение на отговорностите в инструкции период ММС показва, че ще заведе правосъден иск за възобновяване им.

11.06.2020 година – С докладна бележка на министър Кралев се предлага да бъде подадена искова молба. В резултат е заведено дело против БФС.

17.05.2023 година - По това дело Весела Лечева, в качеството ѝ на министър на младежта и спорта, подписва извънсъдебна конвенция, по която БФС се съгласява да възвърне 71 383 лева и правосъдното произвеждане против съюза е прекъснато.

Основанието за желае на ММС е контракт сред ММС, представлявано от тогавашния министър Красен Кралев, и БФС, от 12.02.2015 година, с който на БФС са предоставени 818 000 лева за организация и осъществяване на европейско състезание за юноши до 17 година Проектът, въз основа на който е подписан този контракт, е липсващ от ММС и не може да бъде открит. Сумата е преведена напълно с едно платежно разпореждане на 19.02.2015 година Първоначално планът е разгласен за изпълнен без забележки.

Дължимата сума от 142 766 лева е открита 5 години след осъществяването на плана на стойност 818 000 лева

Хронологията демонстрира, че лицензът на БФС е публикуван на 23.01.2020 година в границите на течащата инспекция, която директно визира едно от изискванията за придобиване на лиценз – по член 20, т. 3 от ЗФВС – федерацията да няма просрочени отговорности към ММС.

Към момента на обявяване на тези отговорности в края на инспекцията през април 2020 година БФС към този момент е с постоянен лиценз. В този смисъл издаването на лиценза е ускорено преди да бъдат оповестени условия, които биха попречили издаването му.

След това е заведено дело, което е отсрочило вероятните обсъждания на нередности с години напред. Това събитие за лишаване на лиценза е било годно до сключването на правосъдна конвенция сред БФС и ММС по времето на министър Весела Лечева.
Източник: faktor.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР