Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат

Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат ...

Има нов, разширен черен списък на фирмите по закона Магнитски |


Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента.

След проверки той ще бъде допълнен с "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица", включени към момента и за последните 5 години.


Източник: offnews.bg