Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше

...
Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше
Коментари Харесай

МФ обяви: Взехме нов дълг

Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на извършения на 15.04.2024 аукцион. Емисията е деноминирана в лв., с падеж 17.04.2027 година и годишен лихвен ваучър от 3,00 %.

На извършения на 24 юни 2024 година аукцион  бяха издадени нови бумаги за 200 млн. лева, с което размерът в обращение доближи 700 млн. лева номинална стойност. Среднопретеглена годишна рентабилност при преотварянето е в размер на 3,44 %.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 219,6 млн. лева, което подхожда на коефициент на покритие от 1,10. Отчетеният спред по отношение на аналогичните немски федерални облигации е в размер на 91 базисни точки. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона получиха банките – 79,7 %, следвани от застрахователните сдружения – 8,7 %, пенсионните фондове с 3 %, договорни и гаранционни фондове – 8,4 %  и други вложители – 0,2 %, оповестяват от пресцентъра на финансовото министерство.

 
Източник: petel.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР